Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów

25 listopada 2016
Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów

Agencja Rozwoju Przemysłu i Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zapraszają do wzięcia udziału w czwartej edycji Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów. Ich celem jest znalezienie takich rozwiązań, które dadzą odpowiedzi na wyzwania technologiczne, organizacyjne i infrastrukturalne lotniska Chopina – największego terminalu w Polsce.

W trakcie organizowanego naboru zostaną wyłonione firmy , które zaproponują rozwiązania najlepiej spełniające warunki określone przez zarządzające lotniskiem Chopina, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Uczestnicy warsztatów zmierzą się z takimi wyzwaniami jak: wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, stworzenie inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem pola manewrowego, czy technologii odladzania powierzchni startowych. Specjaliści z branży IT będą mogli sprawdzić się m.in. w tworzeniu narzędzi wspomagających system zarządzania, elektronicznego obiegu dokumentu oraz modelu prognozowania przepływu dokumentów.

Podobnych wyzwań jest kilkadziesiąt – ich szczegółową agendę wraz z dokumentami niezbędnymi do aplikacji znaleźć można na stronie www.ptt.arp.pl w zakładce „Warsztaty”.

Nabór skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, w szczególności polskich start-upów oraz małych i średnich firm, oferujących produkt lub usługę na indywidualnie określonym poziomie gotowości technologicznej.

Zgłaszanie propozycji rozwiązań możliwe jest za pomocą Platformy Transferu Technologii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – www.ptt.arp.pl (szczegóły dotyczące dokonania zgłoszenia znajdują się w załącznikach u dołu strony).

Termin zgłaszania upływa 9 grudnia 2016 r. Nadesłane propozycje zostaną ocenione przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” oraz Agencję Rozwoju Przemysłu, następnie jurorzy wybiorą te najbardziej adekwatne. Laureaci otrzymają zaproszenie na Galę Finałową Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów, która odbędzie się na Lotnisku Chopina w Warszawie 10 stycznia 2017 r.

Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, do poprzednich edycji swoje rozwiązania technologiczne w odpowiedzi na niemal 50 różnych wyzwań zgłosiło prawie 140 przedstawicieli małych i średnich firm. Zwycięskie projekty są obecnie na etapie wdrożenia.

Szczegółowych informacji udzielają:

w sprawach organizacyjnych: Agnieszka Jakubiak tel.: 516 176 497, e-mail: agnieszka.jakubiak@arp.pl

w sprawach wyzwań: Ewelina Wąsik tel.: 609 604 242, e-mail: e.wasik@polish-airports.com