Polityka prywatności

 

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 

Administrator danych osobowych:

Kreator Agnieszka Parzych, ul. Niekłańska 35/1, 03-924 Warszawa, NIP 952 174 70 19

Cel przetwarzania danych:

 1. Zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług)
 2. Prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 3. Sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Kreator Agnieszka Parzych
 4. W celach marketingowych, które obejmują: przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych .
 5. Archiwizacja
 6. Dochodzenie roszczeń
 7. Wypełnianie obowiązków prawnych Kreator Agnieszka Parzych

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. .

Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody Klienta lub na mocy przesłanki uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit.f RODO).

Udostępnianie danych:

Państwa  dane są należycie chronione i będą udostępniane tylko i wyłącznie firmom współpracującym z Kreator Agnieszka Parzych, na podstawie umów umożliwiających realizację usług, np. zajmującym się przygotowaniem wysyłki czasopism, hostingiem, pracami programistycznymi, co stanowi wsparcie dla prawidłowej realizacji usługi.

Okres przetwarzania danych:

 1. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych
 2. W zakresie usług administratora Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

Mają Państwo prawo do:

 1. Sprzeciwu przetwarzania danych.
 2. Żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
 3. Przeniesienia Państwa danych osobowych.
 4. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych należy kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

 1. Forma pisemna:

Kreator Agnieszka Parzych, ul. Niekłańska 35/1, 03-924 Warszawa

 1. Poczta elektroniczna

adres email: dane_osobowe@kreatorpolska.pl

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej.