Aktualne wytyczne w zakresie oświetlenia drogowego

7 stycznia 2023
Aktualne wytyczne w zakresie oświetlenia drogowego

Zakończono prace nad  aktualnymi wytycznymi w zakresie oświetlenia. Dotyczą one projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic oraz projektowania przejść dla pieszych.

Dokumenty opublikowane przez Ministerstwo Infrastruktury:

–  WR-D-72-1 Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic. Część 1: Wymagania podstawowe i szczegółowe,

– WR-D-72-2 Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic. Część 2: Katalog typowych rozwiązań.

wraz z już funkcjonującymi:

–   WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych

Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu nie stanowią przepisów techniczno-budowlanych, ale stanowią jeden ze zbiorów zasad wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych przeznaczone są do dobrowolnego stosowania i  nie zwalniają osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie z odpowiedzialności zawodowej.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Zaprenumeruj Oświetlenie LED