Apel Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego do władz samorządowych

12 maja 2020
Apel Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego do władz samorządowych

W związku z trudną sytuacją związaną epidemią COVID-19, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego zwrócił  się do Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz do Związku Gmin Wiejskich RP  z prośbą i apelem o szybkie ogłaszanie procedur przetargowych na wszelkiego rodzaju roboty, dostawy, usługi, prace projektowe i wykonawstwo, które były zaplanowane i zabezpieczone środkami.
Pozwoli to polskim firmom na uzyskanie zamówień i da możliwość utrzymania  firm i ich pracowników.

W wystosowanym, specjalnym piśmie PZPO pisze m.in.:
„Potrzebujemy szybkich i zdecydowanych działań. Każda zwłoka władz samorządowych w podejmowaniu decyzji czy opóźnienia w działaniach na szczeblu sołectwa, dzielnicy, osiedla, gminy, powiatu, zarządu miast, czy też województwa zwiększa ryzyko utraty płynności finansowej polskich przedsiębiorstw i będzie miało dramatyczne skutki” –pisze PZPO w wystosowanym piśmie.

Fot. Elektromontaż Rzeszów

Zaprenumeruj Oświetlenie LED