Aplikacja dla konsumentów

14 kwietnia 2023
Aplikacja dla konsumentów

Etykiety energetyczne już od ponad 20 lat zachęcają konsumentów do kupowania bardziej efektywnych energetycznie produktów. Nowe etykiety energetyczne obejmują ocenę w skali od A do G. Posiadają również inne piktogramy, które uzupełniają informacje o produktach, a także kod QR umożliwiający bezpośredni dostęp do Europejskiego Rejestru Etykiet Energetycznych (EPREL). Dzięki tym zmianom konsumenci mogą podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe.

Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu LABEL 2020 realizował kampanię w zakresie poradnictwa i wsparcia, adresowaną do sprzedawców detalicznych i konsumentów, by pomóc im zrozumieć nowe oznaczenia oraz usprawnić ich wdrażanie.

Oprócz wydanych broszur informacyjnych i kampanii informacyjnych zorganizowanych w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, w ramach projektu LABEL 2020 powstało nowatorskie narzędzie – aplikacja internetowa dla konsumentów, która wykorzystuje dane z systemu EPREL.

Wystarczy zeskanować kod QR na etykiecie produktu lub podać kilka kryteriów wyszukiwania, aby łatwo porównać różne cechy produktów i oszacować koszty eksploatacji różnych urządzeń gospodarstwa domowego. Dzięki uwzględnieniu w porównaniu ceny zakupu konsumenci mogą sprawdzić też całkowity koszt posiadania produktu – wyjaśnia Bernd Schaeppi, koordynator projektu.

Pełna wersja narzędzia została wydana w 2022 r. Konieczne są jednak dalsze działania marketingowe, aby wypromować aplikację i sprawić, by skorzystała z niej większa liczba potencjalnych nabywców – dodaje.

Dodatkowym rozwiązaniem, które zostało zrealizowane w ramach projektu, były widżety wykorzystane na stronach internetowych sklepów w wybranych krajach, które pozwalają konsumentom obliczyć całkowite koszty nabycia produktu, w tym koszty zakupu i późniejszej eksploatacji.

Źródło: Cordis Europa

Zaprenumeruj Oświetlenie LED