Badania nad czynnikami wpływającymi na efektywność energetyczną

9 marca 2020
Badania nad czynnikami wpływającymi na efektywność energetyczną

Mimo że Europa osiąga lepsze wyniki w zakresie efektywności energetycznej niż inne kraje uprzemysłowione, wciąż brakuje nam nieco do realizacji naszego zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 % do 2030 roku. W ramach finansowanej przez Unię Europejską inicjatywy zostały przeprowadzone badania zachowań konsumentów związanych z energią elektryczną, aby w ten sposób usprawnić opracowywanie przyszłych zasad dotyczących efektywności energetycznej.

Nie oznacza to jednak, że efektywność energetyczna jest uzależniona tylko i wyłącznie od dostępności tanich technologii czy działań podejmowanych przez decydentów – w dużej mierze mają na nią wpływ przede wszystkim wybory i zachowania konsumentów–  twierdzi Cristina Cattaneo, koordynatorka finansowanego przez Unię Europejską projektu PENNY.

W ramach projektu PENNY uczestnicy badali czynniki psychologiczne, społeczne, gospodarcze oraz finansowe, które wpływają na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym, skupiając się na dwóch kluczowych decyzjach przekładających się na ogólną efektywność energetyczną – zużyciu energii oraz wyborach produktów efektywnych energetycznie.

Zespół skupiony wokół projektu PENNY nawiązał współpracę ze spółkami energetycznymi oraz sprzedawcami detalicznymi energii z różnych państw członkowskich UE, realizując innowacyjną metodologię przeprowadzania eksperymentów w terenie. Przeprowadzone przez zespół badania miały na celu zweryfikowanie skuteczności interwencji behawioralnych mających na celu wpływanie zarówno na zużycie energii, jak i na decyzje inwestycyjne. Te pierwsze obejmują rutynowe, powtarzalne zachowania i działania związane z ograniczaniem zużycia energii, występujące regularnie i ukierunkowane na zmniejszanie zużycia na co dzień. Te drugie z kolei dotyczą zachowań związanych z inwestycjami – jednorazowymi działaniami, takimi jak na przykład zakup nowych energooszczędnych produktów, takich jak np. źródła światła LED umożliwiające zmniejszanie zużycia energii .

Dzięki projektowi PENNY udało się lepiej zrozumieć sposób podejmowania decyzji przez konsumentów, obejmujący zarówno korzystanie z energii elektrycznej, a także wprowadzanie rozwiązań zapewniających efektywność energetyczną. Przeprowadzone badania przyczynią się do wspierania rozwoju strategii, działań, przepisów oraz programów ukierunkowanych na zwiększanie efektywności energetycznej w całej Europie.

Fot. LEDVANCE

Zaprenumeruj Oświetlenie LED