Badania porównawcze diod LED

3 czerwca 2019
Badania porównawcze diod LED

Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Bazylei, dotyczące oddziaływania światła wytwarzanego przez diody LED o różnym widmie, potwierdziły, że ma ono zróżnicowany wpływ na zachowanie i fizjologię człowieka.

W ostatnim czasie nastąpił wzrost działalności badawczej w zakresie związku między światłem a funkcjami biologicznymi człowieka. Najnowsze badanie naukowe pt. „Wpływ światła dziennego na komfort widzenia, melatoninę, nastrój, zdolność poruszania i sen”, skupiające się na wpływie widma światła wytwarzanego przez diody LED  na jakość snu, komfort widzenia, dobre samopoczucie oraz czujność człowieka w ciągu dnia, zostało przeprowadzone przez prof. Christiana Cajochena i jego zespół na Uniwersytecie w Bazylei w Szwajcarii.

Powszechnie uznaje się, że światło jest jednym z najsilniejszych czynników kontrolowania rytmu okołodobowego u człowieka, takich jak wydzielanie hormonu snu – czyli melatoniny. Dlatego optymalne warunki oświetlenia w ciągu dnia są kluczowe dla zapobiegania zaburzeniom rytmu okołodobowego, co może prowadzić do zaburzenia snu i wystąpienia innych chorób związanych ze stylem życia. W ciągu ostatnich 10 lat przeprowadzono badania naukowe w dziedzinie snu, chronobiologii, fizjologii, a także wpływu jakości oświetlenia na samopoczucie w opiece nad osobami starszymi.

Według badania prof. Cajochena, źródła światła LED o tej samej skorelowanej temperaturze barwowej (CCT) i natężeniu, lecz innym widmie emitowanym przez lampę, mogą mieć różny wpływ na zachowanie i fizjologię człowieka. Źródła światła LED o widmie zbliżonym do naturalnego światła słonecznego zapewniały uczestnikom badania lepszy komfort widzenia, większą czujność oraz lepsze samopoczucie rano i wieczorem w porównaniu z osobami, które korzystają z oświetlenia LED o konwencjonalnym widmie. Badanie dotyczyło komfortu widzenia wszystkich badanych osób, fizjologii okołodobowej, czujności w ciągu dnia, nastroju, zdolności kognitywnych oraz snu po wystawieniu na działanie zarówno konwencjonalnego oświetlenia LED, jak i oświetlenia LED o naturalnym widmie przez 49 godz. w warunkach laboratoryjnych.

Więcej  numerze 3/2019 Oświetlenie LED. Zaprenumeruj