Bariery w budowaniu inteligentnych miast. Raport

11 czerwca 2018
Bariery w budowaniu inteligentnych miast. Raport

Signify (dawniej Philips Lighting), prezentuje kolejne wyniki badania na temat inteligentnych miast, zebrane i opracowane w Raporcie Cyfrowe Miasta. W badaniu wzięli udział mieszkańcy i przedstawiciele samorządu z pięciu polskich miast, wskazując jakie rozwiązania są niezbędne by stworzyć miasto inteligentne oraz z jakimi barierami muszą się mierzyć samorządy podczas wprowadzania rozwiązań smart. Wśród reprezentantów administracji publicznej znalazły się osoby zajmujące stanowiska kierownicze oraz specjaliści odpowiedzialni za miejską infrastrukturę i rewitalizację miast.

Obie grupy respondentów zgodne są co do tego, że ciężko ustalić jest jedno najbardziej istotne narzędzie, będące niezbędnym elementem inteligentnego miasta. Respondenci pytani o tę kwestię mieli do wyboru kilka odpowiedzi, między innymi: system sterowania ruchem miejskim, system informacji parkingowej, platforma do komunikacji z mieszkańcami, system monitoringu miejskiego, system zarządzania gospodarką komunalną, energooszczędne oświetlenie, platforma udostępniania otwartych danych (open data) oraz „inne” – każda z nich dostała zarówno od mieszkańców jak i samorządowców pomiędzy 11 a 16 procent głosów, przy czym w obu grupach przodowała odpowiedź „inne”. Pokazuje to, jak kompleksowym działaniem jest wprowadzanie rozwiązań dla inteligentnych miast.

W przypadku wskazania barier w budowaniu inteligentnych miast, respondenci również byli zgodni, wskazując przede wszystkim na brak środków na inwestycje (32% odpowiedzi wśród badanych samorządowców i 23% wśród mieszkańców) oraz brak wystarczającej świadomości społeczeństwa na temat korzyści płynących z rozwiązań smart city (po 30% głosów w obu grupach). Co piąty mieszkaniec zwraca uwagę na to, że brak wiedzy na temat smart city dotyczy także samorządowców. Niemal równie ważną barierą według wszystkich badanych jest brak jednej, spójnej koncepcji wdrażania smart city w mieście (17% odpowiedzi wśród samorządowców i 15% wśród mieszkańców).

Oprócz prezentowanych wyników badania, Raport Cyfrowe Miasta zawiera szereg dobrych praktyk i rekomendacji ekspertów ze świata nauki, biznesu i administracji. Dzielą się oni między innymi swoim doświadczeniem, w jaki sposób wykorzystać potencjał nowych technologii w rozwoju miasta. Cały materiał można pobrać pod linkiem.

Signify N.V. to nowa nazwa spółki Philips Lighting N.V., macierzystej firmy ogólnoświatowej grupy Philips Lighting. Nazwa Philips Lighting Poland sp. z o. o. zostanie zmieniona z początkiem roku 2019.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED