Bezpieczeństwo bierne konstrukcji wsporczych wykorzystywanych do nowoczesnego oświetlenia drogowego

12 lutego 2019
Bezpieczeństwo bierne konstrukcji wsporczych wykorzystywanych do nowoczesnego oświetlenia drogowego

Od października 2017 roku firma Valmont realizuje autorski projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt został przewidziany na okres niespełna dwóch lat i nosi tytuł „Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych słupów oświetleniowych do zastosowania w pasie drogowym z demonstracyjną linią technologiczną o podwyższonych parametrach wydajności, niezawodności i ekoefektywności produkcji”.

Łączny koszt projektu to 26 234 697,33 zł, z czego kwota pozyskanego dofinasowania wynosi: 16 788 125,29 zł.

W styczniu 2019 roku został zakończony projekt demonstracyjnej linii technologicznej oraz dokonane pierwsze zamówienia elementów, które zostaną wykorzystane przy budowie linii. Prace trwają nieprzerwanie od połowy 2018 roku i przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Jednocześnie, jak informuje Valmont, firmie udało się w 2018 roku wykonać szereg testów zderzeniowych w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem konstrukcji słupowych, które zostały przebadane na zgodność z normą EN 127676. Większość wysiłków była skoncentrowana na testach poświęconych klasie bezpieczeństwa biernego HE (ang. high energy absorbing), ale przeprowadzono również prace prowadzone dla klasy NE (ang. non-energy absorbing).

Zaprenumeruj Oświetlenie LED