Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych

10 maja 2019
Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych

Przebywanie w pomieszczeniu, w którym, zainstalowane są źródła światła niespełniające norm bezpieczeństwa fotobiologicznego (nawet jeśli posiadają Deklarację zgodności CE), może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie odczuwalny nawet po kilku lub kilkunastu miesiącach. Dlatego tak ważne jest, aby zainstalowane produkty oświetleniowe nie zagrażały zdrowiu użytkownika.

Norma PN-EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych” wymienia kilka zagrożeń dla oka i skóry, które mogą wystąpić, jeżeli źródło światła lub oprawa oświetleniowa nie spełnią jej wymogów.
Są to m.in.:

  • zagrożenie oka i skóry promieniowaniem aktynicznym UV,
  • zagrożenie oka promieniowaniem UV-A,
  • zagrożenie oka światłem niebieski,
  • zagrożenie oka podczerwienią (IR),
  • zagrożenie termiczne skóry,
  • zagrożenie termiczne siatkówki.

Zagrożenia te mogą wywoływać różne efekty biologiczne, takie jak zaćmę spowodowaną przez reakcję fotochemiczną lub termiczną, zapalenie rogówki oraz siatkówki, uszkodzenie termiczne siatkówki oraz erytemę.Nasi klienci dzięki wykonaniu badań dotyczących bezpieczeństwa fotobiologicznego nie tylko dbają o spełnienie wszystkich wymagań prawnych w tym zakresie, ale przede wszystkim dbają o użytkowników swoich wyrobów.

Pracownia Fotobiologii i Fotometrii Ośrodka Badawczo-Rozwojowego RCC Sp. z o.o. zajmuje się badaniami wyrobów, które wymagają oceny na zgodność z normą PN -EN 62471.

Dzięki wysokiej klasie posiadanego sprzętu oraz specjalistycznej kadrze, wyniki badań wraz z raportem nasz klient może otrzymać w przeciągu 72 godz.

Badania, które wykonujemy, odnoszą się do wszelkiego rodzaju źródeł emitujących promieniowanie optyczne w zakresie długości fali od 200 do 1050 nm.

Ze względu na specyfikę działania oraz zakres spektralny źródeł światła wyposażonych w diody LED, głównym zagrożeniem, które powinno być rozpatrywane, jest zagrożenie oka światłem niebieskim.

Ocenę tego zagrożenia wyznacza się poprzez określenie albo natężenia napromienienia światła niebieskiego, albo luminancji energetycznej światła niebieskiego w zależności od wartości kąta α, co przedstawiono w poniższej tabeli.

Wartości uzyskane z odpowiednich równań zawartych w tabeli są podstawą do zaklasyfikowania produktu oświetleniowego do odpowiedniej grupy ryzyka (RG0, RG1, RG2, RG3) zgodnie z normą PN:EN 62471 i taką informację uzyskuje nasz klient w raporcie. Jeśli oprawa oświetleniowa zalicza się do innej grupy niż RG0 lub RG1, to taką informację należy na niej umieścić.

 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sp. z o.o.

www.rcc.com.pl tel. +48 533 755 675