Bezpieczeństwo fotobiologiczne źródeł światła LED. Badania laboratoryjne

14 stycznia 2017
Bezpieczeństwo fotobiologiczne źródeł światła LED. Badania laboratoryjne

Na rynku oświetleniowym dostępnych jest obecnie wiele typów półprzewodnikowych źródeł światła LED, czyli diod elektroluminescencyjnych, popularnie nazywanych LED-ami. Ze względu na swoje niekwestionowane zalety, takie jak energooszczędność i trwałość, są one coraz częściej stosowane do oświetlenia stanowisk i pomieszczeń pracy, a także mieszkań.

Czy stosowanie źródeł światła nowej generacji (LED) jest bezpieczne, a zwłaszcza czy emitowane przez nie promieniowanie optyczne nie stanowi ryzyka dla zdrowia?

Aby na to pytanie spróbować odpowiedzieć, przeprowadzono badania pięciu wytypowanych źródeł światła LED w celu określenia ich grupy ryzyka ze względu na bezpieczeństwo fotobiologiczne.

Wyniki badań zostały opublikowane w numerze 3.2016 kwartalnika Oświetlenie LED.

Klasyfikacja, zakres oraz metodyka badania źródeł światła ze względu na bezpieczeństwo fotobiologiczne zostały dokładnie omówione w nr 1 z 2016 r. kwartalnika Oświetlenie LED.

Zaprenumeruj