Bezpieczny punkt oświetleniowy

7 sierpnia 2019
Bezpieczny punkt oświetleniowy

W sierpniu br.  Elektromontaż Rzeszów SA, jako lider w konsorcjum z LUG Light Factory Sp. z o.o i Instytutem Badawczym Dróg i Mostów (IBDiM), uruchamia nowy projekt badawczy w zakresie bezpieczeństwa biernego słupów oświetleniowych pod nazwą „Bezpieczny Punkt Oświetleniowy”. W wyniku prac powstanie zintegrowany z oprawą słup oświetleniowy, z cechami bezpieczeństwa biernego.

Zapreumeruj Oświetlenie LED