Bezpłatny odbiór zużytych źródeł światła oraz opraw oświetleniowych przez ElektroEko

27 maja 2020
Bezpłatny odbiór zużytych źródeł światła oraz opraw oświetleniowych przez ElektroEko

Hurtownie oświetleniowe, jako nieprofesjonalni zbierający, którzy nie są zarejestrowani w BDO, nie mogą ani wystawiać, ani poświadczać kart przekazania odpadów (KPO) instalatorom oświetlenia oraz innym ich wytwórcom. Hurtownie nie mogą też przyjmować odpadów od ich instytucjonalnych wytwórców. Taką możliwość daje jedynie uzyskanie statusu profesjonalnego zbierającego, ale wiąże się ono z koniecznością spełnienia szeregu wymagań i z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Taka działalność wykracza jednak poza podstawowy cel i zakres działalności hurtowni.

W związku z tym wielu instalatorów nie wie, w jaki sposób mogą się pozbyć zużytych źródeł światła oraz opraw oświetleniowych.

Zgodnie z przepisami, instalatorzy są zobowiązani do rejestracji w BDO (dział XII; zob.: https://zuzyteoswietlenie.pl/bdo/; https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/2252-ewidencja-posiadacza-odpadow; https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-2531,18936217.html).

ElektroEko zajmuje się organizowaniem, koordynowaniem oraz finasowaniem zbiórki i przetwarzania zużytych źródeł światła i opraw oświetleniowych, a swoje działania prowadzi w imieniu wprowadzających, z którymi ma podpisane umowy.

ElektroEko jest organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, której współwłaścicielami oraz klientami są wiodący producenci z branży oświetleniowej: Signify Poland Sp. z o.o.,  Tungsram Lighting Poland Sp. z o.o., Ledvance Sp. z o.o. (zob.: https://www.elektroeko.pl/o-elektroeko/akcjonariusze-i-rada-nadzorcza.html).

Wytwórcy odpadów (w tym instalatorzy oświetlenia) zarejestrowani w BDO (dział XI/XII) mogą złożyć w ElektroEko zlecenie bezpłatnego odbioru zużytych źródeł światła oraz zużytych opraw oświetleniowych.

Warunkiem oceny możliwości przyjęcia zlecenia do realizacji i jego potwierdzenia przez ElektroEko jest:

  1. Techniczna możliwość wystawienia KPO w BDO przez wytwórcę odpadu (również instalatora).
  2. Posiadanie minimalnej masy zużytego sprzętu wynoszącej 250 kg:
  • 1500 sztuk/ 250 kg – ilość/masa źródeł światła zgłaszana do odbioru,
  • 250 kg – opraw zgłaszana do odbioru (lub 250 kg łącznie – źródeł światła i opraw).
  1. Przekazanie zużytych źródeł światła bez opakowań jednostkowych oraz spakowanie ich w sposób zapewniający bezpieczny i zgodny z przepisami transport. Świetlówki liniowe należy ściśle ułożyć w pojemnikach lub, w przypadku braku pojemników, należy ułożyć je na palecie z zabezpieczonymi narożnikami (za pomocą drewnianych listewek) i dodatkowo należy je zabezpieczyć folią stretch.
  2. Przekazanie kompletnych opraw oświetleniowych, z których uprzednio wyjęto źródła światła (nie dotyczy opraw LED), i przygotowanie wyjętych źródeł światła w sposób opisany powyżej.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://zuzyteoswietlenie.pl/dla-profesjonalistow/
Numer Infolinii: 22 375 92 73

 W celu zgłoszenia odbioru należy zapoznać się ze szczegółami i informacjami zawartymi na wyżej podanej stronie i prawidłowo wypełnić formularz, podając wszystkie wymagane dane.

 

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED