Białe światło LED

3 marca 2016
Białe światło LED

Promieniowanie optyczne w zakresie widzialnym – przede wszystkim światło białe o temperaturze barwowej od 3000 do 6500 K – może być emitowane przez diody elektroluminescencyjne przy użyciu wielu technologii. Z tego powodu moduły LED, zintegrowane lampy LED i oprawy oświetleniowe różnią się pod względem ilości i jakości emitowanego promieniowania. Aby możliwe były rzetelne pomiary i porównania, na przestrzeni wielu lat stworzono sporą liczbę opracowań i norm dotyczących pomiarów kolorymetrycznych i fotometrycznych.

Obecnie najważniejszymi charakterystykami kolorymetrycznymi źródeł światła i opraw oświetleniowych o świetle białym są:
– chromatyczność emitowanego źródła,
– temperatura barwowa najbliższa,
– parametr Duv,
– wskaźniki oddawania barw,
– równomierność kątowa barwy.

Jak powstaje białe światło LED?
Pierwsza metoda wykorzystuje jedno z podstawowych praw kolorymetrii, czyli mieszanie barw metodą addytywną. Metoda ta polega na mieszaniu promieniowań emitowanych przez poszczególne źródła. W ten sposób po dodaniu trzech barw podstawowych –niebieskiej, zielonej i czerwonej – powstaje światło o barwie białej.
Drugą metodą jest metoda hybrydowa, w której na niebieską diodę nanosi się warstwę żółtego luminoforu. W ten sposób światło emitowane przez diodę o długości fal od 460 nm do 470 nm przechodzi przez warstwę luminoforu i część promieniowania wzbudza reakcję fotoluminescencji, wskutek której luminofor zaczyna świecić światłem w dłuższym zakresie fal. Jest to najpopularniejszy, a zarazem najbardziej efektywny sposób otrzymywania barwy białej z diod elektroluminescencyjnych. Wykorzystuje się tu bardzo prostą i niezawodną konstrukcję i uzyskiwane są wysokie skuteczności świetlne

Artykuł w całości można przeczytać w numerze 1.2016 kwartalnika Oświetlenie LED.

Zaprenumeruj!