Cyfryzacja oświetlenia według ZHAGA

15 marca 2018
Cyfryzacja oświetlenia według ZHAGA

ZHAGA otwiera nowe możliwości biznesowe na rynku oświetlenia cyfrowego i modeli usług, rozszerzając zakres specyfikacji interfejsów. Nowa ZHAGA obejmować będzie interfejsy dla elementów inteligentnych, takich jak czujniki i moduły łączności, i skupiać się będzie na interoperatywności.

Według ZHAGA szczególnie istotne są: połączenie oświetlenia LED z cyfryzacją oświetlenia, zapotrzebowanie projektantów i architektów oświetlenia na łatwo montowane elementy, również na późniejszych etapach, w formie unormowanych interfejsów, a także wymogi nakładane na systemy oświetleniowe.

Najnowsza specyfikacja ZHAGA, Księga 18 określa unormowany interfejs między zewnętrznymi oprawami LED i modułami detekcji i komunikacji, wprowadzając Internet rzeczy w świat rynku oświetlenia zewnętrznego dzięki inteligentnym, modyfikowalnym, przyszłościowym oprawom. ZHAGA rozpocznie prace nad interfejsem łączności dla opraw wewnętrznych w II kwartale 2018 r.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED