Czy LED-y są szkodliwe dla zdrowia? Pytanie dotyczy stanowisk pracy w zakładzie przemysłowym

21 lutego 2014

Światło emitowane przez źródła i oprawy LED nie jest szkodliwe dla zdrowia, jeśli dane produkty spełniają wymagania normy bezpieczeństwa fotobiologicznego PN-EN 62471, jak także spełniają wymagania opisane przez: Dyrektywę Kompatybilności Elektromagnetycznej PN-EN 55015, opisującej poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i podobne; PN-EN-61 000-3-2 dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika~ 16A.

Inne normy, które muszą być spełnione przez źródła i oprawy LED, to: PN-EN 61547, są to wymagania dotyczące odporności sprzętu oświetleniowego na zakłócenia elektromagnetyczne, jak także PN-EN-61 000-3-3 – Dopuszczalne poziomy. Ograniczenia wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym≤16A w sieciach zasilających niskiego napięcia. Każdy producent źródeł i opraw LED-owych jest zobowiązany do stosowania w/w norm i deklaracji ich spełniania przez odpowiednie produkty. Powinien także w każdej chwili móc przedstawić wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z metodyką opisaną w poszczególnych normach.

Tomasz Marszałek, Product Manager Philips

 

W numerze 1.2014 kwartalnika Oświetlenie LED ekspert z firmy Philips udzielił odpowiedzi również na pytania:

Czy sterownik taśm LED może sterować lampami LED (zamiennikami żarówek)?

Dlaczego niektóre źródła światła LED reagują na inne urządzenia elektryczne podłączone do tej samej sieci elektrycznej (migotanie)? Jak uniknąć tego zjawiska?

Czy w jednym pomieszczeniu mozna użyć ledowych zamienników żarówek różnych producentów? Czy będą powstawać jakieś zakłócenia?

 

Pytania można wysyłać na adres: pytanie@akademialed.pl

 

Zaprenumeruj kwartalnik Oświetlenie LED.