Czy w każdym przypadku można wymienić same lampy oświetlenia ulicznego na ledowe bez konieczności instalowania nowych słupów oświetleniowych?

6 maja 2014

Nie. Przy projektowaniu nowego oświetlenia stosuje się normy określające zestaw wartości wymaganych parametrów fotometrycznych przypisanych do wyznaczonej klasy oświetleniowej. Nie jest więc oczywiste to, że istniejąca geometria układu (wysokość zawieszenia, odstęp między słupami, nawis, kąt nachylenia itd.) pozwoli te wymagania spełnić. Zwracam też uwagę na nieprecyzyjną terminologię zastosowaną w pytaniu. Chodziło Panu zapewne o wymianę opraw, a nie „lamp” oświetlenia ulicznego.

Lampa elektryczna to samo pierwotne źródło światła, oprawa to całe urządzenie, które światło lampy przetwarza i/lub ukierunkowuje. Wymiana w istniejących oprawach wyłącznie starych lamp wyładowczych na diodowe jest działaniem nieprofesjonalnym, nieprzewidywalnym w skutkach, niezgodnym z przepisami i niebezpiecznym.

mgr inż. Marcin Bocheński, Project & Solutions OSRAM Sp. z o.o.

 

W numerze 2.2014 kwartalnika oświetlenie LED  ekspert z firmy OSRAM udzielił odpowiedzi również na pytania:

Gmina rozważa modernizację oświetlenia. Na co zwracać uwagę przy wyborze dostawcy lamp LED? Zależy nam na lampach z możliwością wyłączania w nocy. Jakie rozwiązanie będzie najbardziej ekonomiczne?

Czy dostępne są żarówki typu LED do wykorzystania w oświetleniu drogowym – dające możliwość modernizacji oświetlenia sodowego przez wymianę żarówki bez potrzeby wymiany oprawy?

Czy lampy LED i lampy wyładowcze mogą pracować w jednej instalacji oświetleniowej, nie powodując zakłóceń w sieci elektroenergetycznej?

Czy oświetlenie uliczne LED sprawdzi się przy wysokich temperaturach otoczenia?

 

Pytania można wysyłać na adres: pytanie@akademialed.pl

 

Zaprenumeruj kwartalnik Oświetlenie LED