Dbanie o najwyższe standardy z wykorzystaniem sprzętu pomiarowego GL Optic

2 grudnia 2019
Dbanie o najwyższe standardy z wykorzystaniem sprzętu pomiarowego GL Optic

Skandynawska firma SG Lighting (SG), producent opraw oświetleniowych do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, prężnie działająca w 30 krajach świata, wyposażyła swoje laboratorium w nowoczesne urządzenie pomiarowe GL Opti Sphere.

SG Lighting z siedzibą w Norwegii to znana grupa firm dostarczających wysokiej jakości produkty oświetleniowe do różnych zastosowań. Zakupione mierniki fotometryczne do firmy GL Optic zwiększają nie tylko zakres badań laboratoryjnych, lecz także możliwości badawczo-rozwojowe firmy.

Zakup nowego narzędzia umożliwi SG kontrolę jakości produktów, która obejmie charakterystykę termiczną oraz elektryczną wytwarzanych produktów oświetleniowych i ich komponentów.

Wybraliśmy GL Optic jako partnera do dostarczenia nowego systemu pomiarowego, opartego na dwumetrowej kuli całkującej, spektrometrze GL Spectis 5.0 Touch o wysokiej rozdzielczości, fotometrze do pomiaru tętnienia światła i narzędziu TEC Control służącemu do kontroli i sterowania temperaturą podczas pomiarów, aby uzupełnić nasze laboratorium w oprzyrządowanie do pełnej charakterystyki komponentów LED i produktów oświetleniowych opartych na LED – wyjaśnia kierownik laboratorium SG Martin Ettrup.

Nowoczesne systemy pomiarowe wyposażone w TEC Control, takie jak dostarcza GL Optic, pozwalają na włączenie systemu regulacji i stabilizacji temperatury modułu LED w zintegrowany, programowalny system pomiarowy, co umożliwia sprawną i kompleksową ocenę i pomiar modułów LED.

Nowoczesne standardy oświetleniowe, w tym europejska EN 13032 i niedawno zaktualizowany amerykański LM 79, nakładają dodatkowe obowiązki na producentów oświetlenia LED.

System pomiarowy wykorzystywany do badań opraw powinien spełniać następujące wymagania:

  • osiągać stabilność pomiędzy kalibracjami poniżej 0,5%,
  • posiadać minimalną rozdzielczość optyczną spektroradiometru (FWHM) 5 nm i próbkować widmo z rozdzielczością 5 nm,
  • posiadać zakres spektralny 380–780 nm,
  • umozliwiać kompensację samoabsorpcji w całym zakresie widmowym,
  • dokonywać pomiaru temperatury pobliżu mierzonej próbki.

System pomiarowy TEC w kuli całkującej produkcji GL Optic spełnia wszystkie powyższe wymagania.