Dlaczego ENEC +?

15 lutego 2018
Dlaczego ENEC +?

Unia Europejska uznała działania na rzecz rozwoju wyrobów i technologii o wysokiej efektywności energetycznej za najskuteczniejszy kierunek wiodący do poprawy bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska.

Wszystkie wyroby elektryczne, w tym źródła światła i oprawy oświetleniowe, mają wpływ na środowisko naturalne w czasie całego ich cyklu życia, począwszy od wyboru surowców, z których są produkowane, kończąc na recyklingu. Decyzje, czy wyprodukowany wyrób będzie energooszczędny i przyjazny dla ludzi i środowiska, podejmowane są najczęściej już na etapie projektowania.

Aby poprawić efektywność energetyczną oraz zmniejszyć oddziaływanie produktów na środowisko, wydana została dyrektywa ramowa 2005/32/WE ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię (EuP – Energy using Products), zmieniona dyrektywą 2009/125/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (ErP – Energy related Products). Komisja Europejska opracowała rozporządzenia wykonawcze do wyżej wymienionych dyrektyw, zawierające wymagania dotyczące poszczególnych grup urządzeń. Rozporządzenia te są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE od dnia ich wejścia w życie.

Jak powstał ENEC +

System certyfikacji na znak ENEC + jest pewną odpowiedzią na dyrektywę związaną z ekoprojektem, podobnie jak wprowadzenie certyfikacji na znak ENEC było odpowiedzią na dyrektywę LVD. Certyfikacja na znak ENEC + potwierdza wiarygodność określonych przez producenta parametrów funkcjonalnych, deklarowanych w momencie wprowadzania wyrobu do obrotu. Parametry funkcjonalne wyrobu to przykładowo: trwałość, skuteczność świetlna, rozsył światłości, prąd i napięcie zasilania, strumień świetlny, maksymalna temperatura pracy, temperatura barwowa, wskaźnik oddawania barw, moc, zakres temperatur otoczenia.

ENEC+ został stworzony z inicjatywy Lighting Europe (organizacja zrzeszająca przedstawicieli europejskiego przemysłu oświetleniowego) we współpracy z ETICS (European Electrical Products Certification Association) (…)

Maria Palczyńska, SEP-BBJ

 

Cały artykuł można przeczytać w wydaniu 1/2018 dwumiesięcznika Oświetlenie LED. Zaprenumeruj