Dlaczego warto i jak prowadzić pomiary powykonawcze do weryfikacji jakości oświetlenia drogowego?

14 maja 2023
Dlaczego warto i jak prowadzić pomiary powykonawcze do weryfikacji jakości oświetlenia drogowego?

Zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych opraw LED w oświetleniu drogowym daje możliwość znaczącej oszczędności energii i może być okazją do poprawy widoczności na oświetlanych odcinkach dróg. Z tego względu miasta, gminy i zarządcy dróg decydują się na inwestycję w nowoczesne rozwiązania oświetleniowe.

Optymalny sposób wykorzystania zalet nowej technologii przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakości oświetlenia jest możliwe pod warunkiem określenia odpowiednich założeń projektowych. Następnie należy wykonać projekt, zagwarantować właściwe wykonanie instalacji oraz, co nie jest bez znaczenia, należy mieć możliwość i narzędzia do weryfikacji zgodności wykonania inwestycji z projektem i założeniami.

Jak jednak sprawdzić czy założenia i projekt były właściwe oraz czy na etapie wykonania nie dokonano zmian mających wpływ na parametry użytkowe opraw oraz czy zastosowane oprawy oświetleniowe odpowiadają specyfikacji?

Podczas XXXI Krajowej Konferencji Oświetleniowej  Technika Świetlna 2023 i 3. Forum Technologii Oświetleniowych Mikołaj Przybyła z firmy GL Optic przedstawi  aktualne wymagania normatywne, przepisy krajowe oraz nowe wytyczne dotyczące projektowania i pomiarów oświetlenia dróg oraz przejść dla pieszych.

Podzieli się również wnioskami i doświadczeniami z ostatnich dwóch lat wykonywania pomiarów oświetlenia drogowego, na różnych realizacjach w Polsce. Przedstawi  ciekawe, praktyczne doświadczenia różnych firm i instytucji będącymi uczestnikami skomplikowanego procesu inwestycyjnego jakim jest oświetlenie dróg w Polsce.

 

strona www wydarzenia: www.kko.ciepoland.pl