Dobre praktyki PPP

7 czerwca 2018
Dobre praktyki PPP

Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego opublikowała materiały dotyczące dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.  Publikacje dotyczą  sektorów budynków użyteczności publicznej, efektywności energetycznej, parkingów i sektora wodno-kanalizacyjnego.

Pierwsza publikacja opisuje projekt budowy Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – pierwszej inwestycji sektora rządowego w formule PPP. Kolejna publikacja dotyczy projektu w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radzionków. Trzecia i czwarta publikacja dotyczą kolejno projektu budowy podziemnego parkingu na terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu oraz projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w obrębie miasta i gminy Konstancin – Jeziorna.

W ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego w Polsce” planowane jest przygotowanie w sumie 10 opisów najlepszych praktyk z przedsięwzięć PPP.

Pięć z nich zostanie opracowanych na podstawie przeprowadzonych analiz przedrealizacyjnych w pierwszym etapie wsparcia doradczego, natomiast pozostałe pięć publikacji będzie dotyczyło inwestycji mających kluczowy wpływ na rozwój rynku PPP w Polsce.

Dobre praktyki, sektor efektywności energetycznej – oświetlenie uliczne

Zaprenumeruj Oświetlenie LED