Dziewięć ulic otrzyma nowe oświetlenie

19 maja 2016
Dziewięć ulic otrzyma nowe oświetlenie

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie przygotowuje się do kolejnych remontów oświetlenia. W tym celu ogłosił przetarg. Zamówienie dotyczy opracowania dokumentacji remontu (przebudowy) oświetlenia ulicznego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w siedmiu dzielnicach na dziewięciu ulicach: Krzywickiego, Moliera, Namysłowska, Świętojerska, ciągu ulic Nowolipie i Smocza, Podczaszyńskiego, Grenadierów, Gorzykowska, al. Zjednoczenia. W projekcie wykonawca będzie musiał uwzględnić doświetlenie istniejących przejść dla pieszych oraz przewidzieć urządzenie pozwalające na zmniejszenie poziomu natężenia oświetlenia w godzinach nocnych. Wykonawca będzie miał siedem miesięcy na wykonanie prac. Oferty w przetargu można składać do 23 maja br.

 

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED