Ekoprojekt – kontrola Inspekcji Handlowej

15 stycznia 2015
Ekoprojekt – kontrola Inspekcji Handlowej

Ekoprojekt, to zbiór unijnych wymagań środowiskowych, ustanowionych przez kraje Unii Europejskiej, które przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Wymaganiami tymi objęte są produkty wykorzystujące energię elektryczną, które mają największe możliwości ograniczenia jej zużycia. Głównym celem przyjętych regulacji jest 12 proc. obniżenie poziomu zużycia energii elektrycznej w UE do 2020 r.

 

W 2014 roku Inspekcja Handlowa badała, czy produkty wprowadzone do obrotu są właściwie oznakowane i towarzyszy im dokumentacja, zgodnie z rozporządzeniami Komisji Europejskiej. Inspektorzy sprawdzili także czy przedsiębiorcy nie wprowadzają na rynek zakazanych tradycyjnych lamp żarowych oraz żarówek halogenowych.

 

IH zbadała 1235 produktów, – m. in. pralki, urządzenia chłodnicze, zmywarki, lampy LED, wentylatory przenośne, świetlówki kompaktowe. 61 proc. pochodziło spoza Unii Europejskiej. Ilość naruszeń jest marginalna i zdecydowana większość produktów przeszła pozytywnie kontrole IH. Jak wynika z kontroli 27,7 proc. produktów nie spełniało wymagań w zakresie oznakowania oraz towarzyszącej dokumentacji. Zastrzeżenia dotyczyły najczęściej braku wszystkich wymaganych informacji na opakowaniu, niekompletnych ofert prezentowanych w Internecie, a także nieprawidłowych deklaracji zgodności, dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi.
Przeważająca część przedsiębiorców wyeliminowała niezgodności, poprawiając oznakowanie lub uzupełniając brakujące informacje.

 

Inspekcja Handlowa skontrolowała 361 lamp LED, z czego 131 zostało zakwestionowanych. W przypadku 6 lamp LED Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne wobec importera zakwestionowanych lamp, które nadal jest w toku.

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED