Energa rozświetli Kaszuby w technologii LED

27 lipca 2016
Energa rozświetli Kaszuby w technologii LED

Energa Oświetlenie zmodernizuje oświetlenie uliczne w Kartuzach i 32 innych miejscowościach na terenie tej gminy. Wysłużone oprawy zostaną wymienione na nowoczesne oświetlenie LED – oszczędniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska. Wydatki gminy na oświetlenie ulic obniżą się o połowę. 

Prace rozpoczęły się w połowie lipca a ich zakończenie  planowane jest na koniec września 2016.

Tej jesieni Kartuzy wraz z okolicznymi miejscowościami dołączą do grona miast oświetlanych za pomocą najnowocześniejszej i przyjaznej dla środowiska technologii LED.  Nowe oświetlenie uliczne nie tylko poprawi bezpieczeństwo w gminie, ale także pozwoli na znaczne oszczędności zużycia energii oraz redukcję emisji zanieczyszczeń – podkreśla Dariusz Kaśków, prezes spółki Energa SA.

Ponad dwa  tysiące wysłużonych i energochłonnych lamp sodowych zastąpią energooszczędne oprawy oświetleniowe typu LED o mocach od 49 do 74W, co przełoży się na znaczne oszczędności dla miasta i realne korzyści dla środowiska naturalnego. Koszty zużycia energii elektrycznej w gminie spadną o 50 proc. przez co miejscowości objęte modernizacją zaoszczędzą łącznie 625 MWh energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 510 ton w tym samym okresie.

 Choć nowe punkty świetlne będą miały niższą moc znamionową, dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii LED ich parametry oświetleniowe ulegną znacznej poprawie. Nowe oprawy oświetleniowe typu LED emitować będą światło o bardziej naturalnej barwie niż dotychczas emitowane przez lampy sodowe światło żółte. Dzięki temu poprawi się rozpoznawanie kolorów, obiektów i kształtów, co wpłynie nie tylko na bezpieczeństwo, ale poprawi również walory krajobrazowe tego przepięknego rejonu naszego kraju.