Energooszczędny Sopot

16 sierpnia 2018
Energooszczędny Sopot

Kwota 12,3 mln zł to całkowita wartość projektu „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii”. W lipcu br. projekt otrzymał 9,6 mln zł dofinansowania unijnego. Sopot zrealizuje go w partnerstwie z ERGO ARENĄ.
W ramach projektu planowana jest kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie (teren ERGO ARENY oraz dolny taras Sopotu) z zastosowaniem najnowszych technologii. 
Wymienione zostaną 1293 punkty świetlne, co stanowi 30 proc. całego oświetlenia. W efekcie powstanie system oświetlenia LED w połączeniu z nowoczesnym sterowaniem, które umożliwi zarządzanie poziomem oświetlenia oraz wyłączanie lamp w poszczególnych miejscach zależnie od potrzeb.
W skład nowej infrastruktury oświetleniowej wejdą: system zarządzania, słupy, oprawy z redukcją autonomiczną, wysięgniki, szafki oświetleniowe, linie kablowe.
Szacuje się, że po modernizacji obniżą się koszty konserwacji, a oszczędności według średnich cen rynkowych mogą wynieść ok. 75 tys. zł brutto rocznie. Kolejne oszczędności będą wynikiem mniejszego zużycia energii elektrycznej i według obecnie obowiązujących stawek koszt zużycia będzie niższy o ok. 90 tys. zł brutto rocznie.
Zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszony pobór prądu wpłyną na redukcję emisji gazów cieplarnianych szacunkowo nawet o 66 proc. 
Wymiana lamp na jednakowe przyniesie też zmianę estetyczną, rozwiązując kwestie związane z brakiem jednolitego charakteru poszczególnych słupów i opraw.

Źródło: www.sopot.pl, Fot. Marek Sałatowski