ES-SYSTEM stawia na technologię LED

14 kwietnia 2016
ES-SYSTEM stawia na technologię LED

W dniu 12 kwietnia 2016 r. redakcja kwartalnika „Oświetlenie LED” uczestniczyła w konferencji prasowej firmy ES-SYSTEM.
Spółka zamierza kontynuować rozwój w kraju i na wybranych rynkach zagranicznych w oparciu o rozwiązania w technologii LED. To perspektywiczny segment: w 2015 roku wzrósł o 87 proc., rok wcześniej – o 95 proc.

 

Perspektywy na 2016 rok
Obecnie niemal wszystkie projekty ES-SYSTEM są realizowane w oparciu o rozwiązania LED. ES-SYSTEM rozpoczął wprowadzanie tej technologii przed dekadą jako jedna z pierwszych firm w Polsce. Dzięki temu jest liderem w segmencie. Laboratorium badawcze Grupy uzyskało status laboratorium nadzorowanego SMT, z uprawnieniem do wykonywania badań w procesie ENEC. Laboratorium badawcze jest jednym z dwóch laboratoriów oświetleniowych tej klasy w Polsce, które gwarantują wysoką jakość produktów i ich trwałość.
Narastająco na koniec grudnia 2015 roku sprzedaż LED w kraju stanowiła w grupie ES-SYSTEM 46,8 proc. sprzedaży wobec 27,4 proc. w 2014 roku. Cztery piąte wszystkich spośród ok. 2000 wdrożeń przeprowadzonych przez firmę dotyczyło technologii LED.

Rozwój na rynku krajowym i zagranicznym

W 2016 roku spółka zakłada dalszy rozwój na rynku krajowym w dotychczasowych segmentach działalności, tj. w segmencie architektonicznym, przemysłowym i zewnętrznym, głównie w oparciu o rozwiązania LED. Kontynuowane będą prace nad pozyskaniem nowych klientów w segmentach posiadających potencjał wzrostu sprzedaży, takich jak: przemysł, edukacja, służba zdrowia, budownictwo mieszkaniowe, obiekty handlowe. W celu zwiększenia sprzedaży w tych segmentach zostaną wprowadzone nowe konkurencyjne produkty dostosowane do oczekiwań rynku.

Zarząd planuje dalszą ekspansję zagraniczną i rozwój sprzedaży na wybranych rynkach eksportowych o dużym potencjale wzrostu. W oparciu o dotychczasowe realizacje zarząd ocenia, że ma dobrą pozycję wyjściową na rynkach: Bliskiego Wschodu, Niemiec, Szwajcarii i Francji. Budowanie pozycji na rynkach eksportowych będzie realizowane w oparciu o rozwój kontaktów biznesowych, udział w wybranych wydarzeniach branżowych oraz umacnianie sieci przedstawicieli handlowych.
Biorąc pod uwagę potencjał rozwoju branży, zarząd ma nadzieję uzyskać w 2016 roku co najmniej jednocyfrowy wzrost sprzedaży na rynku krajowym i eksportowym. Na wybranych rynkach zagranicznych spółka oczekuje dynamicznych wzrostów, jednak ostateczna skala poprawy wyników będzie zależała od portfela projektów, które wejdą do realizacji w br. Zyski spółki będą pochodną struktury produktowej portfela realizowanych projektów oraz koniunktury w branży.

Produkty oparte na nowoczesnych technologiach

Kluczem do wzrostu sprzedaży jest wprowadzanie do oferty nowoczesnych technologii, takich jak systemy prezentowane na targach L&B we Frankfurcie w marcu 2016 roku – nowa generacja opraw LED realnie wpływająca na okołodobowy rytm życia człowieka i spójna ze światowym trendem „Human Centric Lighting”. Dzięki aktywizującej funkcji światła oprawy zwiększą wydajność pracy w biurze, nauki w szkole oraz przyspieszą rekonwalescencję pacjentów w szpitalach i ośrodkach opieki.

Nakłady inwestycyjne

Wartość nakładów inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej ES-System w latach 2013–2015 wyniosła 14,9 mln zł, w tym 4,9 mln zł na dostosowanie parku maszynowego i technologii do wymogów rynku oraz nowych trendów w branży. W 2016 roku spółka planuje przeznaczyć w Grupie Kapitałowej ok. 10 mln zł na inwestycje.

www.essystem.pl