Finansowanie modernizacji oświetlenia

21 stycznia 2015
Finansowanie modernizacji oświetlenia

Inwestycje w modernizację oświetlenia w małych i średnich przedsiębiorstwach są objęte finansowaniem w ramach programu PolSEFF2 (Polish Sustainable Energy Financing Facility). W przypadku tych inwestycji przedsiębiorca może skorzystać z dwóch ścieżek aplikowania o finansowanie.

Pierwszą, jest skorzystanie z procedury uproszczonej, polegającej na zakupie i instalacji oświetlenia dostępnego na liście LEME (lista zakwalifkowanych materiałów i urządzeń). Baza produktów zarejestrowanych na LEME dostępna jest na stronie internetowej programu pod adresem: www.polseff2.org/pl/szukaj-urzadzenia-leme. Procedura ta charakteryzuje się znacznie krótszym procesem zakwalifikowania inwestycji do programu.

 

Drugą ścieżką aplikowania, polecaną przy projektach kompleksowych jest procedura standardowa, w ramach której przedsiębiorca może otrzymać bezpłatną pomoc techniczną w procesie aplikowania oraz przy ocenie energetyczno-finansowej inwestycji. Więcej informacji o tej procedurze dostępnych jest na stronie internetowej programu pod adresem: www.polseff2.org/pl/inwestycje-wspomagane-procedura-standardowa.

 

Przykłady realizacji przy wsparciu Programu PolSEFF zostaną szczegółowo opisane w numerze 1.2015 Oświetlenie LED.

Zaprenumeruj