Finansowanie w ramach Regionalnych programów Infrastruktura i Środowisko

13 sierpnia 2015
Finansowanie w ramach Regionalnych programów Infrastruktura i Środowisko

Regionalne programy operacyjne (RPO) na lata 2014–2020 są realizowane na obszarach poszczególnych województw i współfinansowane z dwóch funduszy EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz EFS (Europejski Fundusz Spójności). Samorządy województw negocjują ogólny charakter RPO z Komisją Europejską, a następnie opracowują i uchwalają Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SzOOP). Na dzień 4 sierpnia 2015 r. nie wszystkie województwa posiadają SzOOP-y.

W numerze 3.2015 kwartalnika LED zostaną opublikowane tabele z informacjami o planowanych działaniach, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego.

 

Zaprenumeruj