Halogeny kierunkowe dostępne do września 2016 r.

4 listopada 2015
Halogeny kierunkowe dostępne do września 2016 r.

Komisja Europejska utrzymała termin obowiązywania wysokich wymagań etapu 3 w ramach ekoprojektu dla lamp żarowych, wyładowczych i pozostałych lamp.
Od 1 września 2016 r. wymagana minimalna efektywność energetyczna, wyrażona z zastosowaniem wskaźnika efektywności energetycznej (EEI), będzie wynosić: dla lamp żarowych – 0,95, dla lamp wyładowczych dużej intensywności – 0,36, a dla wszystkich pozostałych lamp – 0,2. Kierunkowe lampy halogenowe na napięcie sieciowe, które są obecnie dostępne na rynku, nie spełniają wymogu dla lamp żarowych, w związku z czym nie będą mogły być wprowadzane na rynek.

 

Przemysł oświetleniowy wnioskował o pozostawienie na rynku kierunkowych lamp halogenowych przez ten sam okres, jaki obowiązuje dla bezkierunkowych lamp halogenowych, tj. do 2018 r. Podstawowe argumenty za tym rozwiązaniem dotyczyły faktu, że obecne rozwiązania ledowe nie dają konsumentom pełnej alternatywy technicznej i cenowej. Komisja Europejska podjęła tę decyzję pomimo przeciwnych opinii prezentowanych przez szereg krajów członkowskich, kierując się realizacją zadań w zakresie zwiększania efektywności energetycznej.
Najbardziej prawdopodobny wariant zastępczy dla lamp halogenowych to diody elektroluminescencyjne (LED), które obecnie powodują transformację rynku oświetleniowego. Prawie 70 proc. wszystkich modeli lamp LED dostępnych na rynku spełnia wymóg dotyczący maksymalnej wartości wskaźnika EEI dla etapu 3, zapewniając konsumentom wybór rozwiązań zastępczych. Liczba spełniających wymogi lamp dostępnych na rynku powinna rosnąć ze względu na ciągłe usprawnienia technologii LED.

 

 

Komunikat Komisji Europejskiej