I kwartał pod znakiem inwestycji w technologię LED

20 maja 2015
I kwartał pod znakiem inwestycji w technologię LED

W I kwartale br. Grupa Kapitałowa LUG SA skoncentrowała swoje działania wokół inwestycji. Najbardziej spektakularną jest budowa nowej fabryki komponentów LED, która przyciągnęła do siedziby spółki wicepremiera Janusza Piechocińskiego. Równolegle od początku roku trwa wdrożenie systemu CRM, a w marcu uruchomiono nowy kanał komunikacji z rynkiem. Wydarzenia te nie przeszkodziły w realizacji wyników finansowych na satysfakcjonującym poziomie.
Zarówno przychody ze sprzedaży, jak i zysk netto w I kwartale br. miały wysoko podniesioną poprzeczkę. Porównywalnym okresem jest dla nich kwartał, podczas którego realizowano duże dostawy dla ważnej inwestycji, którą było oświetlenie dla II linii metra w Warszawie. Dodatkowo w I kwartale 2014 r. miała miejsce korekta wyniku za 2013 r., w wyniku której część przychodów oraz zysku przesunięto na rok 2014. Powodem było przyjęcie metody prezentacji przychodów zgodnie z warunkami międzynarodowych reguł INCOTERMS. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione okoliczności, obniżenie przychodów grupy o 9,56 proc. r/r to wynik zgodny z oczekiwaniami.
Przychody ze sprzedaży przyniosły GK LUG 25 654,48 tys. zł, z czego 57,05 proc. wypracowane zostało na rynkach eksportowych, co jest potwierdzeniem systematycznej realizacji założeń strategii Grupy Kapitałowej LUG ogłoszonej w 2013 r. Przychody z rynku polskiego w strukturze przychodów stanowiły 42,95 proc.

 

– Działalność na rynkach zagranicznych jest dla nas kierunkiem przyszłości. Przemyślana polityka sprzedaży, aktywnie reagująca na zmiany w sytuacji polityczno-gospodarczej, pozwala nam na stabilną realizację celów firmy. Dzięki niej zachowaliśmy istotną przewagę eksportu w strukturze przychodów pomimo osłabienia części wschodnich rynków w związku z konfliktem na terenie Ukrainy – wyjaśnia Ryszard Wtorkowski.

 

Grupa Kapitałowa LUG wypracowała w I kwartale br. zysk netto na poziomie 439,38 tys. zł. W porównaniu z I kwartałem 2014 r. jest to wynik o 58,16 proc. niższy. Wpływ na niego miała korekta przychodów z 2013 r. Na wynik finansowy wpłynęła ponadto prowadzona w ub.r. rozbudowa struktur sprzedaży oraz inwestycje w obszarze badań i rozwoju, które stanowią dla firmy jeden ze strategicznych źródeł przewagi konkurencyjnej.
O dobrej kondycji firmy i optymistycznych nastrojach zarządzających świadczą prowadzone inwestycje. Wspomniana już budowa centrum badawczo-rozwojowego z kompleksem hal do produkcji elektroniki w Lubuskim Parku Naukowo-Technicznym przebiega zgodnie z harmonogramem. Wkrótce zakończony zostanie I etap inwestycji i przeniesiona zostanie tam produkcja oświetlenia LED. Cały projekt kosztować ma 6 mln zł.

 

– W 2013 r. rozbudowaliśmy obecną fabrykę spółki LUG Light Factory o halę do produkcji elektroniki. Rok 2014 potwierdził, że był to słuszny krok. Technologia LED jest energooszczędna i trwała, inwestycja w nią jest jedyną rozsądną decyzją, biorąc pod uwagę to, że planujemy ciągły rozwój i pomnażanie grona klientów. Za kilka lat LED będzie standardem, nie nowością, a GK LUG będzie na to gotowa – komentuje Ryszard Wtorkowski.
Obraz I kwartału 2015 r. w wykonaniu GK LUG pozwala przypuszczać, że dynamiczny rozwój i stabilny poziom sprzedaży przełożą się na dobre wyniki w dalszej części tego roku.

 

www.lug.com.pl