II konkurs SOWA wstrzymany

12 lutego 2015
II konkurs SOWA wstrzymany

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że z uwagi na trwające uzgodnienia warunków dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, prace nad kolejnym konkursem w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne” zostają wstrzymane do czasu zatwierdzenia szczegółowego opisu osi priorytetowych oraz warunków dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED