Iluminacja obiektów sakralnych

12 grudnia 2018
Iluminacja obiektów sakralnych

Na przełomie ostatnich lat iluminacje obiektów stały się trwałym elementem nocnego wizerunku miast, ale również mniejszych miejscowości i wsi. Szczególnie chętnie, z wielu względów, oświetlane są kościoły.

Oświetlenie zabytkowych obiektów sakralnych w aglomeracjach miejskich przyczynia się do wyłonienia ważnych historycznie obszarów jako elementów szlaku kulturowego dziedzictwa architektury i sztuki.

Zastosowanie światła w kształtowaniu wizerunku miast (również w celach marketingowych) nie jest zjawiskiem nowym – w stosunku do nakładu pracy i finansów inwestycje w tym zakresie posiadają najwyższą efektywność oddziaływania medialnego.

Rosnące znaczenie świadomości ekologicznej zobowiązuje do zastosowania rozwiązań inżynierskich odpowiadających najwyższym światowym standardom w dziedzinie techniki świetlnej. Dzięki temu okres funkcjonowania urządzeń oświetleniowych został znacznie wydłużony, a koszt ich eksploatacji ograniczony.

O ile potrzeba oświetlania dróg i ciągów pieszych, placów itp. nie budzi wątpliwości, o tyle kierowanie światła na elewację zewnętrzną w celach estetycznych jest nadal w naszym kraju kontrowersyjne. Architektura sakralna przez wieki pozostawała po zmroku pogrążona w ciemności. Dlaczego więc nie pozostawić tej sytuacji bez zmian? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy spojrzeć na zagadnienie nieco szerzej.

Prawidłowa iluminacja powinna odzwierciedlać wyjątkowy charakter miasta, podkreślać jego tożsamość, zaznaczać najważniejsze elementy identyfikacyjne. W tym celu ważne jest uprzednie wyszukanie tych elementów oraz podkreślenie ich światłem.

Najczęściej elementami tożsamości, identyfikacji są zabytki dziedzictwa kulturowego, będące wizytówkami skupisk miejskich. W dużej mierze należy do nich architektura sakralna. Obrazowe przedstawienie tych znaków rozpoznawczych, podkreślenie ich kształtu, stworzenie kontrastu z otoczeniem oraz podkreślenie specyficznego położenia obiektu grają tutaj najważniejszą rolę.

Richard Kelly jako pionier oświetlenia architektonicznego stworzył na przełomie lat 60. XX wieku filozoficzne podstawy nowej teorii planowania oświetlenia związanego ściśle z jego percepcją. Owa „gramatyka światła” stanowi do dzisiaj podstawę profesjonalnego planowania oświetlenia w miastach europejskich (..)

Całość można przeczytać w numerze 5/2018 dwumiesięcznika Oświetlenie LED.

Autorzy artykułu: Norbert Wasserfurth- Grzybowski, Olga Westermann, Marcin Ciupak, Anna Dłużewska, Studio DL