Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne opraw ze źródłami LED w aspekcie trwałości materiałowej i ekologii produkcji

26 maja 2022
Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne opraw ze źródłami LED w aspekcie trwałości materiałowej i ekologii produkcji

Współcześnie prowadzona na wielką skalę modernizacja oświetlenia drogowego w całym kraju ma jeden podstawowy cel: obniżyć koszty eksploatacyjne oświetlenia miast i wsi.

Obok tego trwa wyścig z czasem w przedmiocie tworzenia na różną dostępną skalę odnawialnych źródeł energii. Ponownie do łask wracają generatory wiatrowe, jak przysłowiowe grzyby po deszczu pojawiają się farmy fotowoltaiczne. Szuka się miniprogów wodnych, które mogłyby dać podstawę do budowy mikroelektrowni wodnych. Trudniej już jednak z zagospodarowaniem odpadów, utylizacją segregowanych już przecież śmieci, a także elektrowniami na biogaz, bo to wymaga zaawansowanych technologii i wieloletniej konsekwencji ze strony samorządów.

Patrząc na mobilizację w tych kierunkach w krajach rozwiniętych, dostrzegamy większą dbałość o zagospodarowanie właśnie zasobów już wytworzonych, bioodpadów, segregowanych odpadów komunalnych i elektrośmieci. Polityka produktów wytworzonych wymaga równoległej organizacji odbioru i zagospodarowania powstających tak zasobów.

Dlatego obecnie w każdej dziedzinie związanej z produkcją, a szczególnie produkcją produktu masowego, jakim są m.in. oprawy oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED, pociąga za sobą odpowiednie zaangażowanie producentów w tworzenie konstrukcji odpowiednio trwałych (ok. 30 lat funkcjonalności), łatwych i opłacalnych w utylizacji, serwisie i odtworzeniu, tzw. zasobów wcześniej wytworzonych.  Przebiega to w myśl coraz szerzej obowiązującej circular economy, czyli gospodarki zamkniętego obiegu, i tzw. polityki produktów zrównoważonych, minimalizującej zarówno odpady, jak i konieczność wytwarzania nowych produktów, a kładącej nacisk na odtworzenie produktu przy minimum zaangażowanej energii.

Nie jest bowiem ważne, gdzie wytworzymy mikroplastik, czy w Chinach, czy Europie, on i tak wejdzie w nasz ekosystem. Ważne jest, żeby eliminować go z masowej produkcji; nie trzeba powtórnie rozpalać hutniczego pieca, aby wyprodukować korpus oprawy oświetleniowej, skoro został on już wytworzony w odpowiednim reżimie jakościowym i może służyć przez kolejne dziesiątki lat.

Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne opraw ze źródłami LED w aspekcie trwałości materiałowej i ekologii produkcji przedstawi firma Techno-light podczas czerwcowego spotkania branży oświetleniowej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rejestracja na stronie:

http://www.kko.ciepoland.pl/