Inteligentne moduły

15 maja 2014
Inteligentne moduły

Firma Xicato wprowadza na rynek nowy wzorzec oświetleniowego modułu LED typu XIM.
Nowa rodzina ledowych modułów XIM zapoczątkowuje kolejną erę w oświetleniu. Przy zachowaniu sprawdzonej technologii oddzielonego luminoforu (ang. Corrected Cold Phosphor) i na nowym poziomie skuteczności świetlnej, dostarcza także nowych, dodatkowych i zaskakujących rozwiązań.

Lighting 2.0 – nowa podstawa
Lighting 2.0 jest inteligentną technologią, która umożliwia obustronną komunikację pomiędzy źródłem oświetlenia a zewnętrznym otoczeniem i użytkownikiem. Dzięki wykorzystaniu dostępnych protokołów komunikacji i czujników moduł LED pełni funkcję interaktywnego urządzenia, które kontroluje i monitoruje aktualne warunki pracy, a także może być bezpośrednio sterowane przez użytkownika. Lighting 2.0 wykorzystuje i wdraża cyfrową naturę technologii LED i innowacji w celu tworzenia nowych, lepszych rozwiązań oświetleniowych.

Zintegrowana komunikacja
Nowa platforma XIM jest tak zaprojektowana, że pozwala na rozbudowywanie całego systemu oświetleniowego o dowolne dostępne funkcje, z możliwością wymiany i zbierania informacji bezpośrednio u źródła. W odróżnieniu od innych dostępnych systemów, zapewnia korzyści z tytułu niezawodności i uniwersalnego dopasowania do możliwości projektowych, które mogą być osiągnięte poprzez wspólną integrację.
Moduł Xicato zakłada, że zintegrowana komunikacja pomiędzy czujnikami, oprogramowaniem i źródłem światła, umożliwi stworzenie oświetleniowej platformy internetowej, dzięki której zebrane informacje mogą być przetwarzane i analizowane. Zapewnia to nie tylko monitoring techniczny układu, lecz także analizę środowiska zewnętrznego, co w bardzo łatwy sposób może być wykorzystane do tworzenia reguł biznesowych w szeroko pojętym handlu.
Dzięki połączeniu oprogramowania i osprzętu w jednej obudowie, pozwala na projektowanie układów z zachowaniem dowolności ich wyglądu estetycznego i konfiguracji.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED