Inteligentne oświetlenie w Sopocie

8 kwietnia 2019
Inteligentne oświetlenie w Sopocie

W Sopocie modernizowane jest oświetlenie uliczne. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, przyniesie także miastu wymierne korzyści ekonomiczne.

Projekt Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii” realizowany jest na terenie dolnego Sopotu oraz wokół hali Ergo Arena, która jest partnerem projektu. W ramach inwestycji planowane jest zmodernizowanie niemal 1300 punktów świetlnych, czyli 30 proc. wszystkich latarni oświetlających miasto.

Projekt zakłada wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych – oświetlenia LED w połączeniu z nowoczesnym sterowaniem.

Wymierne efekty działania nowego oświetlenia widać w przypadku Ergo Areny. Operator hali, spółka Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o., wymienił oświetlenie w 2017 r. Koszt tej części projektu wyniósł ponad 714 tys. zł netto, z czego 85 proc. pochodziło z dofinansowania Unii Europejskiej. W ramach projektu wymieniono 502 oprawy oświetleniowe wokół Ergo Areny, zastępując stare oprawy halogenowe nowymi typu LED. Oszczędności kosztów zużycia energii elektrycznej, w okresie od 1 października 2017 r. do 28 lutego 2019 r., wyniosły 237 614 zł netto. Dzięki wymianie oświetlenia zużycie energii elektrycznej zmalało w tym czasie o 565 748 kWh, a skutkiem było również zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o ok. 503 t..

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Działanie 10.4 „Redukcja emisji”.

Źródło: www.sopot.pl, Fot. Marek Sałatowski

Zaprenumeruj Oświetlenie LED