TEFEN – I Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie efektywności energetycznej”

24 kwietnia 2018
TEFEN – I Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie efektywności energetycznej”

Politechnika Białostocka oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zapraszają na
I Konferencję Naukowo-Techniczną „Technologie efektywności energetycznej”.

Konferencja odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Obszar tematyczny:

  • efektywność energetyczna instalacji w budynkach użyteczności publicznej,
  • wpływ OZE na efektywność energetyczną,
  • inteligentne systemy sterowania,
  • efektywne energetycznie budownictwo i architektura,
  • światło dzienne

Temat przewodni: Efektywność energetyczna oświetlenia drogowego

Celem konferencji jest dyskusja naukowa i część warsztatowa  z udziałem przedstawicieli środowisk: akademickich, eksperckich, administracji publicznej oraz branży energetycznej. Podczas panelu plenarnego poruszone zostaną zagadnienia odnoszące się do problematyki efektywności energetycznej w kontekście wykorzystania OZE i światła dziennego oraz systemów elektroenergetycznych w kształtowaniu bilansu energetycznego budynków użyteczności publicznej i terenów gminnych. Pojawią się też kwestie ściśle związane z polityką energetyczną województwa podlaskiego oraz poruszane będą problemy kształtowania energochłonności różnych sektorów lokalnej gospodarki.

Artykuły publikowane będą w “Wiadomościach elektrotechnicznych” (6 pkt MNiSW – lista B). Planowane jest również wydanie pokonferencyjnej recenzowanej monografii naukowej w języku angielskim.

Udział w konferencji  jest bezpłatny. Możliwy jest udział w Seminarium ELSEP w dniu 17 maja 2018 r. w cenie 90 zł (http://www.sep.bialystok.pl).

Nocleg we własnym zakresie (Organizatorzy mogą zaproponować pobyt w wybranych hotelach ze zniżką).

FOLDER INFORMACYJNY

REJESTRACJA