Jak sprawnie wdrożyć ideę smart city w mieście?

29 czerwca 2017
Jak sprawnie wdrożyć ideę smart city w mieście?

Philips Lighting Poland, Asseco Data Systems i Microsoft wspólnie organizują serię warsztatów, aby pomagać samorządom w budowaniu inteligentnych miast.

Philips Lighting pracuje z Asseco Data Systems i Microsoft nad rozwojem koncepcji smart cities i technologii wspierających budowanie inteligentnych miast. Nawiązanie ścisłej współpracy z niekwestionowanymi liderami w dziedzinie technologii i informatyki jest odpowiedzią na realne potrzeby polskich samorządów, które wyrażają chęć pogłębienia swojej wiedzy na temat technologii wspierających budowanie inteligentnych miast. Philips Lighting jest pomysłodawcą cyklu „Smart City Roadshow” – warsztatów w polskich miastach poświęconych idei smart cities. Wspólnie z partnerami – Asseco Data Systems oraz Microsoft, Philips Lighting będzie dzielił się wiedzą na temat rozwiązań w obszarze smart cities zarówno z włodarzami, jak i mieszkańcami kilku polskich miast.

Ambicją partnerów jest zapoznanie uczestników z obecnym stanem rozwoju nowoczesnych, inteligentnych technologii wspomagających funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz z kierunkami rozwoju i przyszłymi technologiami dla miast.
Warsztaty w ramach Smart City Roadshow każdorazowo przeprowadzane są w dwóch etapach. Pierwszy etap to warsztaty z mieszkańcami, głównie aktywistami miejskimi, które mają na celu zebranie opinii o potrzebach i pożądanych kierunkach rozwoju technologicznego miasta z perspektywy mieszkańców. Drugi etap natomiast skierowany jest do urzędników miejskich (przedstawicieli spółek miejskich, zarządu miasta, decydentów) i skupia się na głębszym zapoznaniu się uczestników z dostępnymi rozwiązaniami i próbie wypracowania spójnej wizji rozwoju miasta na podstawie dostępnych i przyszłych technologii.

Podczas spotkań przedstawiciele miast dowiedzą się, jak przeprowadzać analizy wdrożonych już rozwiązań z zakresu smart cities. Zarówno mieszkańcy miast, jak i włodarze będą mogli wziąć udział w specjalnie przygotowanej grze symulacyjnej, w której wcielą się w rolę decydentów i zaplanują rozwój miasta wykorzystując inteligentne technologie.

Pierwsze warsztaty odbyły się na przełomie maja i czerwca w Białymstoku
– Smart City Road Show to bardzo ciekawe wydarzenie, które pozwala w szerszy sposób spojrzeć na zagadnienie smart city w mieście. Dzięki uczestnictwu w warsztatach urzędnicy mogli docenić wartość działania zespołów międzywydziałowych, których na co dzień brakuje w większości urzędów. Bardzo cenna okazała się również wiedza dotycząca praktycznych rozwiązań, którą przekazywali przedstawiciele firm Philips Lighting, Asseco i Microsoft. Doświadczenia zdobyte podczas warsztatów posłużą do sprawniejszego wdrażania idei smart city w Białymstoku – powiedział Krzysztof Marek Karpieszuk, Sekretarza Miasta Białystok.
Do końca roku organizatorzy przewidują jeszcze 5 spotkań. Warsztaty są dla miast nieodpłatne. Twórcy Smart City Roadshow zapraszają kolejne miasta do współpracy.

Kontakt: Dorota Sławińska, tel. kom. 605 342 517, dorota.slawinska@philips.com