Jak wpłynąć na zachowania dotyczące zużycia energii

3 czerwca 2019
Jak wpłynąć na zachowania dotyczące zużycia energii

Według Komisji Europejskiej budynki odpowiadają za około 40 % zużycia energii i 36 % emisji CO2 w UE. Powszechnie wiadomo, że aby zmniejszyć ilość zużywanej energii, konsumenci muszą zmienić swoje zachowania. Ciężko jest walczyć z przyzwyczajeniami, zwłaszcza tymi, które wymagają poświęcenia dla środowiska.

Finansowany ze środków UE projekt eTEACHER ma na celu sprostanie temu wyzwaniu poprzez opracowanie narzędzia ICT, które zmotywuje użytkowników końcowych – mieszkańców budynków – do zmiany zachowań związanych ze zużyciem energii. eTEACHER obejmuje szkolenia i działania uświadamiające, jak również działania zwrotne i zachęty do wprowadzania ciągłych zmian w nawykach użytkowników.

Dzięki odpowiednio dobranej metodologii projektu, która jest oparta na działaniach oszczędzających energię, użytkownicy będą mogli podejmować bardziej świadome decyzje i jednocześnie oszczędzać na rachunkach za energię.

Główne zagadnienia objęte projektem to wykorzystywanie oświetlenia i urządzeń, komfort cieplny i użycie narzędzi ICT. Partnerzy wierzą, że zaangażowanie użytkowników jest kluczowe dla ostatecznego sukcesu rozwiązań ICT, dlatego też eTEACHER będzie zachęcał użytkowników końcowych do przekazywania informacji zwrotnych w trakcie opracowywania aplikacji.

W drugim roku trwania projekt eTEACHER (end-users Tools to Empower and raise Awareness of Behavioural CHange towards EneRgy efficiency) skupia się na budynkach pilotażowych w Hiszpanii, Rumunii i Zjednoczonym Królestwie. Są to szkoły, centra zdrowia, budynki mieszkalne i biura.

Strona projektu eTEACHER