Jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie?

6 sierpnia 2015
Jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie?

W dniu 23 lipca 2015 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju został zatwierdzony szczegółowy opis osi priorytetowych (SzOOP) unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIS). Program nie przewiduje wsparcia modernizacji oświetlenia ulicznego. Natomiast wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne jest zapisana w wielu działaniach.

Więcej informacji w nr. 3.2015 kwartalnika Oświetlenie LED.

Zaprenumeruj.