Jubileuszowa, XX edycja Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2018 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2018 Roku

20 czerwca 2018
Jubileuszowa, XX edycja Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2018 Roku  i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2018 Roku

Zadaniem Konkursu jest nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych służących podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa mieszkańców, celom społecznym i komercyjnym,  jak również  podniesienia  atrakcyjności  turystycznej  obiektów, a także dekoracji świątecznych.

Konkurs ma na celu promowanie i propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia zarówno w dużych jak i w małych społecznościach lokalnych oraz przyznanie nagród najlepszym.

 W tym roku, ze względu na obchody 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, nagrodzimy również najciekawsze rozwiązania oświetleniowe wykorzystujące symbole i barwy narodowe w kategorii „Oświetlenie lub iluminacja obiektu/przestrzeni publicznej związane z obchodami 100-ej rocznicy odzyskania Niepodległości R.P.”

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 31 października 2018 r.

Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest na stronach: www.pzpo.pl i www.lightfair.pl.

Organizator Konkursu: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego – organizacja non-profit działająca na rzecz edukacji i popularyzacji dobrych rozwiązań oświetleniowych.

Kontakt: tel. 22 843-20-19, e-mail: biuro@pzpo.pl