Kompendium wiedzy o oświetleniu drogowym

2 grudnia 2020
Kompendium wiedzy o oświetleniu drogowym

Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting” przedstawił kompendium wiedzy na temat oświetlenia drogowego tj. sterowania, jakości projektu, modernizacji i najczęściej popełnianych błędów przy projektowaniu oświetlenia drogowego.

Rolą oświetlenia drogowego jest zapewnienie odpowiedniej widoczności po zmroku dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego (kierowcy, rowerzyści, piesi), ale także stworzenie poczucia bezpieczeństwa. Aby oświetlenie drogowe spełniało dobrze swoją rolę musi zapewniać odpowiednie poziomy luminancji czy natężenia oświetlenia, cechować się odpowiednią równomiernością i nie oślepiać użytkowników. Na oświetlenie drogowe, poza oświetleniem samej jezdni, składa się także oświetlenie pobocza, chodników, skrzyżowań, przejść dla pieszych czy ścieżek rowerowych. Każdy z tych elementów wymaga osobnego rozpatrzenia zgodnie z obowiązującą normą.

Pobierz dokument „Oświetlenie drogowe”

Źródło: Pol-lighting