Kompleksowa modernizacja oświetlenia

10 października 2018
Kompleksowa modernizacja oświetlenia

Zarząd ES-SYSTEM S.A. poinformował o powzięciu informacji w dniu 10 października 2018 roku, że NB Polska Sp. z o.o. (Zamawiający) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty Spółki w trzech postępowaniach prowadzonych w formie zapytania ofertowego, których przedmiotem jest kompleksowa modernizacja oświetlenia w trzech zakładach Zamawiającego zlokalizowanych w Gnieźnie przy ul. Słonecznej i ul. Kolejowej oraz w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej. Łączna wartość złożonych przez Spółkę ofert wynosi 11,17 mln zł netto.

Przedmiotem modernizacji jest dostawa i wymiana istniejącego oświetlenia na halach przemysłowych, pomieszczeniach technicznych, pomieszczeniach socjalnych, biurach oraz oświetlenie zewnętrzne. W zakres przedmiotu każdego zamówienia wchodzi wykonanie projektu oświetlenia dla wszystkich obiektów wraz z uzyskaniem wymaganych zgód/pozwoleń, dostawa oświetlenia i systemu do zarządzania oświetleniem, demontaż dotychczasowego oraz instalacja nowego oświetlenia, wykonanie niezbędnych testów i pomiarów całości systemu oświetleniowego, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz świadczenie usług gwarancyjnych w okresie 7 lat. Przy realizacji w/w projektów Spółka zakłada posiłkowanie się podwykonawcami co do prac elektroinstalacyjnych.

Zgodnie ze złożonymi ofertami przedmiot każdego z zamówień zostanie zrealizowany w terminie do 31 grudnia 2019 roku.

Umowy na wykonanie przedmiotu zamówień zostaną zgodnie z warunkami postępowań zawarte w terminie do 7 dni roboczych od publikacji wyników postępowań. Przedmiot każdego z zamówień realizowany jest w ramach projektu poprawy efektywności energetycznej w zakładach Zamawiającego realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Fot. Źódło: VELUX