Łączy nas wspólny cel: dbanie o jakość oświetlenia w Polsce

16 stycznia 2019
Łączy nas wspólny cel: dbanie o jakość oświetlenia w Polsce

Rozmowa z Michałem Walochem, dyrektorem generalnym Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting.

Co jest podstawowym zadaniem związku?

Zadaniem związku jest współpraca z członkami w kilku obszarach porozumienia. Podejmujemy działania polegające na eliminacji czynów nieuczciwej konkurencji oraz wspierające rozwój wolnej konkurencji na podstawie regulacji Unii Europejskiej i polskich ustaw. Staramy się tworzyć środowisko do rozwoju przemysłu oświetleniowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jesteśmy także organizatorem programu monitorowania jakości produktów oświetleniowych stanowiących element walki z nieuczciwą konkurencją. Angażujemy się w podnoszenie poziomu wiedzy na temat jakości oświetlenia wśród konsumentów, władz samorządowych oraz innych organizacji państwowych, osób prawnych, podwykonawców, architektów i instalatorów (wszystkich uczestników procesu budowlanego). Dbamy również o to, by ustawodawstwo było korzystne dla przedsiębiorców oświetleniowych. Cele i zadania Pol-lighting precyzuje statut związku.

Czy istnieje możliwość połączenia sił na co dzień konkurujących ze sobą podmiotów?

Oczywiście. Przedsiębiorstwa oświetleniowe zrzeszone w Związku Pracodawców, jakim jest Pol-lighting, mają wspólny cel. Jest to wprowadzanie do obrotu produktów oświetleniowych wysokiej jakości, zgodnych z obowiązującym prawem na terenie Polski, w tym prawem UE. Ten cel znalazł się u podstaw przeprowadzenia w związku programu monitorowania jakości we współpracy z organami nadzoru rynku. Program działa już trzeci rok i jego zakres przedmiotowy obejmuje lampy i oprawy LED oraz lampy do celów specjalnych.

Firmy konkurujące ze sobą na rynku dzięki programowi porozumiały się co do funkcjonowania programu i jego finansowania. Dla członków związku postępowanie zgodne z kodeksem etycznym oraz zasadami wolnej konkurencji są nadrzędne – wprowadzanie wysokiej jakości produktów musi zatem być naszą wizytówką. Członkowie Pol-lighting to elita firm, które stanowią znaczący wkład w rozwój przemysłu oświetleniowego w Europie i na świecie.

Kolejnym obszarem porozumienia konkurujących ze sobą firm jest ustawodawstwo „krzywdzące” przemysł oświetleniowy procedowany w UE. Jako związek jesteśmy zobowiązani do wykazywania niezwykłych umiejętności prawno-technicznych, żeby analizować projekty aktów. W tym roku jest to np. cały pakiet Single Lighting Regulation – Rozporządzenia Ekoprojektu.

Jakie korzyści z przynależności do związku mają jego członkowie?

Związek jest platformą łączącą przedsiębiorstwa globalne oraz spółki krajowe. Zarówno wymiana myśli, specjalistycznej wiedzy, jak i rozwiązań oraz zastosowań w różnych przedsiębiorstwach są tymi czynnikami, które pozwalają wszystkim członkom rozwijać swój know how i organizację dzięki wsparciu merytorycznym i specjalistycznym związku. Związek jest rodziną przedsiębiorstw, które ze sobą konkurują, ale wypowiadają się jednym głosem w sprawach jakości i prowadzania produktów zgodnych z obowiązującymi przepisami na rynek RP.

Ponadto przynależność Pol-lightimg do Lighting Europe oraz bliska współpraca z Polskim Komitetem Oświetleniowym stanowią niesamowitą bazę wiedzy specjalistycznej, która jest przekazywana członkom związku. W kwestiach prawnych bieżące informacje przesyłane przez LE otrzymujemy z Brukseli.

Członkowie zyskują skondensowaną wiedzę na temat procesów zachodzących w UE oraz  regulacjach obowiązujących wprost, czyli rozporządzeniach, na etapie projektu. Uczestniczymy w procesie uchwalania prawa i mamy zespół, który szybko reaguje na niekorzystne zapisy.

Cały wywiad można przeczytać w numerze 6/2018 Oświetlenie LED. Zaprenumeruj!