LED-y na stołecznych drogach

13 sierpnia 2015
LED-y na stołecznych drogach

Oświetlenie LED coraz częściej pojawia się na stołecznych drogach. W tym roku Zarząd Dróg Miejskich zmodernizuje oświetlenie na ul. Mehoffera w Warszawie, na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Polnych Kwiatów, gdzie zostanie zamontowane oświetlenie ledowe.
Każdorazowo przy montażu oświetlenia na drogach ZDM musi dostosować parametry oświetlenia do wymagań oświetleniowych, które zostały wykonane w 2007 r. przez Politechnikę Warszawską i są zgodne z Polską Normą PN-EN 13201. W związku z tym, że parametry oświetleniowe na drogach gminnych są niższe niż na szerokich arteriach łatwiej jest tam zastosować oświetlenie ledowe. ZDM nie wyklucza, że w przyszłości oświetleniem ledowym zostaną objęte również te arterie, na których parametry są duże większe.

W tym celu ZDM uczestniczy w projekcie PPP organizowanym przez m.st. Warszawy, którego głównym założeniem jest wymiana 25 tys. opraw na energooszczędne, w tym ledowe.

Do tej pory w Warszawie zamontowano 543 opraw LED. Pierwsze oświetlenie ledowe było testowane przez ZDM na ul. Dzielnej w 2010 r.

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED