LightingEurope w inicjatywie #Skills4Climate

27 maja 2020
LightingEurope w inicjatywie #Skills4Climate

Zmiany klimatu i transformacja energetyczna w Europie na rzecz energii ze źródeł odnawialnych, inicjuje działania do poszukiwania rozwiązań oraz likwidacji barier we wdrażaniu czystych technologii.

EuropeON, europejskie stowarzyszenie wykonawców instalacji elektrycznych wraz z 10 innymi stowarzyszeniami i organizacjami zaangażowanymi w transformację energetyczną napisało list do decydentów UE. W liście, sygnatariusze wskazują pilną potrzebę pozyskania wykwalifikowanej kadry specjalistów w zakresie energetyki odnawialnej. Pozyskiwanie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami stało się nie lada wyzwaniem dla sektora realizującego wdrażanie czystych technologii.

Dla osiągnięcia celów klimatycznych założonych na 2030 rok, szacunkowo należy zainstalować 3000 systemów fotowoltaicznych, 1000 punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz 15000 pomp ciepła w całej UE.

Wobec powyższego, niezbędne stają się inwestycje dla dostępności kapitału ludzkiego, koordynacja polityki zatrudnienia i edukacji na szczeblu unijnym i krajowym.

Sygnatariusze inicjatywy: AVERE, CECAPI, EHPA, EUEW, EUROPACABLE, EUROPEON, KNX, LIGHTINGEUROPE, SCHNEIDER ELECTRIC, SOLARPOWER EUROPE,T&D EUROPE.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED