Lighting Europe zachęca do modernizacji instalacji oświetleniowych

2 grudnia 2020
Lighting Europe zachęca do modernizacji instalacji oświetleniowych

Lighting Europe zdecydowanie popiera apel opublikowany w unijnej inicjatywie renowacji, aby zwiększyć tempo działań w całej Unii Europejskiej. Pozwoli to nie tylko pokierować wprowadzaniem innowacyjnych technologii oświetleniowych i przyszłymi inwestycjami, ale będzie również kluczem do pomocy europejskiej branży oświetleniowej – z których 80% to małe i średnie przedsiębiorstwa – w odbudowie po ekonomicznych skutkach obecnej pandemii.

Żałujemy, że w głównym komunikacie RW opublikowanym przez Komisję nie ma wyraźnego odniesienia do oświetlenia, w świetle korzyści, jakie oświetlenie może przynieść nie tylko pod względem oszczędności energii, ale także tworzenia bezpiecznego i wysokiej jakości środowiska wewnętrznego – stwierdziła Ourania Georgoutsakou, Sekretarz Generalny Lighting Europe.

Europejski przemysł oświetleniowy posiada już innowacyjne i energooszczędne technologie i jest gotowy do ich wdrażania. Właściwie zaprojektowane i dobrze dobrane systemy oświetlenia to jeden z najbardziej opłacalnych sposobów ograniczenia zużycia energii i emisji CO2. Komisja Europejska szacuje, że systemy oświetleniowe oparte na diodach LED pomogłyby UE zaoszczędzić do 48–46 TWh energii elektrycznej rocznie do 2050 r.

Lepsze oświetlenie jest również jednym z głównych czynników wpływających na dobre samopoczucie ludzi w pomieszczeniach – np. uczniowie w klasie z jasnym białym światłem uzyskują 14% więcej wyników niż uczniowie pracujący w słabo oświetlonej sali.

Zastosowanie promieniowania UVC to uznana technologia dezynfekcji, która musi być częścią projektowania bezpiecznych, zdrowych przestrzeni wewnętrznych. Udowodniono, że technologia dezynfekcji za pomocą UVC bez wyjątku dezaktywuje wszystkie bakterie i wirusy, na które została przetestowana, i jest obecnie szeroko stosowana do dezynfekcji wody, powietrza i powierzchni w środowiskach przemysłowych, handlowych, medycznych, publicznych i mieszkalnych.

Według Lighting Europe w Europie renowacji budynków nie można przeprowadzać bez modernizacji instalacji oświetleniowych. Należy również wprowadzić obowiązek uwzględnienia modernizacji oświetlenia w celu uzyskania pełnej dotacji.

Źródło: Lighting Europe

Fot. Zumtobel

Zaprenumeruj Oświetlenie LED