Lista podmiotów realizujących programy bezzwrotnych dofinansowań na poprawę efektywności energetycznej

26 lutego 2024
Lista podmiotów realizujących programy bezzwrotnych dofinansowań na poprawę efektywności energetycznej

Urząd Regulacji Energetyki opublikował listę przedsiębiorstw, które oferują program bezzwrotnych dofinansowań na poprawę efektywności energetycznej w 2024 r.

Z takiego dofinansowania mogą korzystać odbiorcy w gospodarstwach domowych, odbiorcy biznesowi, a także jednostki sektora finansów publicznych.

Środki te mogą być przeznaczone na wymianę urządzeń oraz instalacji służących do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody na urządzenia charakteryzujące się wyższą klasą efektywności energetycznej[1], a także na przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Program bezzwrotnych dofinansowań został wprowadzony w znowelizowanej w 2021 r. ustawie o efektywności energetycznej jako alternatywna forma rozliczania obowiązku oszczędzania energii przez podmioty zobowiązane[2], którymi są m.in. wybrane przedsiębiorstwa energetyczne. Przepisy te umożliwiają współfinansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych, a następnie zaliczenie uzyskanych oszczędności energii finalnej do realizacji obowiązku efektywnościowego.

Programy bezzwrotnych dofinansowań coraz bardziej popularne

W 2024 r. programy bezzwrotnych dofinansowań na poprawę efektywności energetycznej oferuje 38 podmiotów zobowiązanych, podczas gdy w 2023 r. oferowało je 31 podmiotów. Największą grupę stanowią przedsiębiorstwa ciepłownicze, ale z tej formy realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii korzystają również sprzedawcy energii elektrycznej oraz firmy z sektora paliw gazowych.

Większość programów zgłoszonych na 2024 r. ma zasięg lokalny lub regionalny, jednak są też programy, które obejmują obszar całej Polski. Lokalizacje przedsiębiorstw oferujących dofinansowania prezentuje poniższa mapa.

Lista podmiotów realizujących ww. programy zawiera również adresy stron internetowych, pod którymi są lub mają zostać opublikowane regulaminy programów oraz dokumenty niezbędne do uczestnictwa w nich. Odbiorcy końcowi znajdą tam również informacje o zakresie wsparcia oferowanym przez dany program.

W przypadku wątpliwości związanych z możliwością skorzystania z dofinansowania należy kontaktować się bezpośrednio z przedsiębiorstwem oferującym wybrany program bezzwrotnych dofinansowań.

Lista podmiotów

 

Przypisy:

[1] Informację o minimalnych klasach energetycznych urządzeń grzewczych, które mogą zostać objęte programem dofinansowań, można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
[2] Art. 10 ust. 1 ustawy z 16 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831 z późn. zm.).