LUG planuje przejście na rynek regulowany

26 czerwca 2017
LUG planuje przejście na rynek regulowany

Na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG SA, które odbyło się 21 czerwca br., akcjonariusze podjęli uchwałę o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii A, B i C spółki do obrotu na GPW w Warszawie SA. Prace związane z przejściem na rynek regulowany i debiutem na głównym parkiecie ruszą jeszcze w  czerwcu.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG SA pozytywnie odniosło się do rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto spółki za 2016 r. Zgodnie z uchwałą, do akcjonariuszy trafi 1,07 mln zł, co stanowi blisko 30 proc. skonsolidowanego zysku. To druga wypłata dywidendy w historii spółki. Jako termin ustalenia prawa do dywidendy ustalono dzień 14 września 2016 r., a wypłata nastąpi 21 września 2017 r.

W roku 2016 spółka osiągnęła rekordowe przychody 120,9 mln zł. W porównaniu z rokiem 2015 zanotowano wzrost o 10,29 proc. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł z poziomu 4,75 mln zł w roku 2015 do poziomu 5,50 mln zł 
w roku 2016, czyli o 15,63 proc. r/r.