Masterplan oświetlenia miasta Kolonia w Niemczech

9 września 2020
Masterplan oświetlenia miasta Kolonia w Niemczech

Kolonia pokazała innymi europejskim miastom doskonały przykład współpracy pomiędzy wydziałami miasta oraz przedsiębiorstwem energetycznym i podjęła inicjatywę dla wspólnego i spójnego wypracowania strategii nocnego wizerunku miasta. Już na samym początku drogi podjęto decyzję o wdrożeniu digitalizacji procesów związanych z zarządzaniem oświetleniem i jego planowaniem.

 Studio DL jako niezależne biuro projektowe z dużym doświadczeniem w planowaniu oświetlenia europejskich miast we współpracy z przedsiębiorstwem energetycznym Rheinenergie AG podjęło się tego pionierskiego zadania: stworzenia pierwszego w Niemczech cyfrowego masterplanu oświetlenia (zwanego dalej CMO) centrum Kolonii. Projekt bazuje i rozwija istniejącą koncepcję oświetlenia zatwierdzoną przed 20 laty przez Radę Miasta Kolonii. CMO integruje również historyczne dane w sposób dynamiczny, uzupełniając je o bieżące informacje, na podstawie których określone są parametry oświetlenia pod kątem modernizacji i przyszłych inwestycji. Taki rodzaj planowania odzwierciedla nie tylko rozwój sytuacji z przeszłości, lecz także uwzględnia najnowszy stan wiedzy.

Cyfrowy masterplan oświetlenia dotyczy struktury i uporządkowania obrazu świetlnego miasta Kolonii. CMO ma służyć jako narzędzie planowania miejskiego w nadchodzących 15 latach. Masterplan został opracowany w ścisłej współpracy pomiędzy wieloma jednostkami miejskimi, m.in.: Biurem Zarządzania Ruchem i Przestrzenią Miejską, Biurem Planowania Przestrzeni Miejskiej, Biurem Ochrony i Konserwacji Zabytków, RheinEnergie AG oraz biurem Studio DL.

Wdrożenie CMO spowoduje systematyczne budowanie spójnego nocnego wizerunku Kolonii. Jakość oświetlenia poprawi nie tylko komfort życia mieszkańców, lecz także przyczyni się do pozytywnego odbioru miasta przez przyjezdnych oraz turystów. Światło podkreśli znaczenie Kolonii jako nowoczesnej europejskiej metropolii jej identyfikację, strukturę i czytelność przestrzeni, a także niepowtarzalną atmosferę. CMO jest narzędziem, które nie tylko ułatwia pracę architektów, projektantów światła w mieście, ale chroni też tożsamość miasta i jego nocnego widoku. Ogranicza niepożądane zjawiska degradacji nocnego wizerunku, jak to niejednokrotnie dzieje się przy modernizacji oświetlenia – wymianie lamp wyładowczych na źle dobrane oprawy LED – opartej głównie na kryterium oszczędności energii, rozświetlenia jezdni bez dostatecznej analizy struktury tkanki miejskiej, tworząc przypadkowe plamy świetlne, niedoświetlenia wertykalnych przestrzeni miejskiej, będącej w pierwszej linii odpowiedzialnej za odczucie bezpieczeństwa i kontrastowe lub nieuzasadnione podziały przestrzeni. Oświetlenie wszystkich najważniejszych budynków zostało tak zaplanowane, aby nie tylko podkreślić ich wyjątkową architekturę, ale również, aby znalazły odpowiednie miejsce w strukturze urbanistycznej miasta i stworzyły punkty orientacyjne i podkreślały zaplanowane osie wizualne.

Cyfrowy masterplan oświetlenia precyzuje jasne wytyczne i parametry oświetleniowe zapewniające jego łatwe wdrożenie w praktyce. Całościowe spojrzenie na obszar miasta pozwala również na wykorzystanie wytycznych CMO do zastosowania w obszarach peryferyjnych i przyczynia się do poprawy sytuacji oświetleniowej poza centrum miasta. Masterplan obejmuje wytyczne, które zostały podzielone na następujące sekcje: oświetlenie ulic i ścieżek, skwerów i stref dla pieszych, przejść, widoków miasta zarówno bliskich, jak i odległych (panoramy), osi wizualnych śródmieścia oraz oświetlenia reklamowego i jego otoczenia.

Idea cyfrowego masterplanu oświetlenia spełniła potrzebę całościowego projektu oświetlenia bardziej dopasowanego i ukierunkowanego na potrzeby miast i szybko rozwijającego się rynku. Dlatego też wszystkie etapy planowania zostały zdigitalizowane i skompilowane w narzędziu dostosowanym do potrzeb Kolonii.

Oficjalne wdrożenie CMO rozpoczyna się od decyzji rady miasta i ustanowienia masterplanu jako dokumentu strategicznego dla przyszłego rozwoju projektu oświetlenia miasta Kolonii. Jako że nowy CMO stanowi kontynuację i dalszy rozwój wcześniejszej koncepcji oświetleniowej, w trakcie pracy nad CMO zaplanowano i zrealizowano wiele projektów zgodnie z nowymi specyfikacjami.

Projekty obiektów publicznych, sportowych, parków, skwerów, modernizacje i przebudowy dróg, oraz powiązane z nimi projekty oświetleniowe są aktualnie realizowane zgodnie z wytycznymi określonymi w CMO. Miasto Kolonia ma nadzieję, że współczesna rekomendacja wynikająca ze strategii zamiast indywidualnych, nieskoordynowanych działań, doprowadzi do zrównoważonego procesu wdrażania projektów w partnerstwie także z podmiotami prywatnymi i kulturalnymi. W rezultacie na wspólny sukces składać będzie się wiele projektów, których ostatecznie złożą się na zbudowanie wysokiej jakości nocnego wizerunku miasta.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED