Miliard lamp LED

4 stycznia 2018
Miliard lamp LED

Philips Lighting dostarczył 1 mld lamp i opraw ledowych w ramach udziału w akcji „Global Lighting Challenge”. Ministerialny projekt ukierunkowany na czyste źródła energii polega na wykorzystaniu 10 mld wysokiej jakości punktów świetlnych do poprawy efektywności energetycznej na świecie. W ramach udziału w akcji Philips Lighting udało się już dostarczyć ponad połowę zadeklarowanych do 2020 roku 2 mld świateł.

Philips Lighting jest pierwszą firmą, której udało się przekroczyć tę granicę. Jest to przełom w globalnym przechodzeniu na oświetlenie energooszczędne – kluczowej drodze do spowolnienia zmian klimatu. W grudniu 2006 roku, kiedy Philips Lighting przekonywał do globalnego wycofywania oświetlenia wykorzystującego tradycyjne żarówki, samo oświetlenie pochłaniało 19% energii elektrycznej generowanej na całym świecie. Poziom ten obniżono do 15% w 2015 roku, po podpisaniu Porozumienia paryskiego. Obecnie jesteśmy na drodze do dalszego spadku, tym razem do 8% do 2030 roku.

Jesteśmy w stanie skutecznie przeprowadzać przejście z konwencjonalnych technologii oświetleniowych na oświetlenie LED, które znacznie wpłynie na osiągnięcie globalnych celów związanych z zapobieganiem zmianom klimatu. Efektywność energetyczna jest na wyciągnięcie ręki – obecnie poprawia się o ok. 1,5% rocznie, ale podwojenie tego wskaźnika do 3% rocznie pozwoliłoby nam na powrót na ścieżkę zrównoważonego zużycia energii – powiedział Harry Verhaar, kierownik ds. globalnych, publicznych i rządowych w Philips Lighting.

Zwyczajna wymiana żarówki konwencjonalnej na lampę LED powoduje znaczne oszczędności energii, a w połączeniu z użyciem systemów oświetleniowych oszczędności mogą się jeszcze pomnożyć, zwiększając potencjał do obniżenia  zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia nawet o 80%.

Miliardowa lampa LED została wręczona grupie przedstawicieli międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych podczas specjalnej ceremonii w Bonn, w której, w ramach konferencji United for Efficiency, uczestniczyło wielu zwolenników wprowadzenia zmian środowiskowych, w tym przedstawiciele ONZ, Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) i Funduszu Globalnego Środowiska.

Podczas ceremonii firma Philips Lighting wezwała rządy krajów na całym świecie do dołączenia do poniższych, wspólnych działań mających na celu sprawienie, że świat będzie bardziej energooszczędny:

  • do 2020 r. wszystkie nowe budynki powinny być wyposażone w oświetlenie LED lub porównywalne,
  • do 2025 r. całe oświetlenie uliczne powinno być ledowe lub porównywalne,
  • do 2030 r. wszystkie budynki biurowe powinny być wyposażone w oświetlenie LED lub porównywalne.

Akcja „Global Lighting Challenge” jest ministerialną kampanią ukierunkowaną na czyste źródła energii. Jej celem jest osiągnięcie globalnego, narastającego wskaźnika sprzedaży niedrogich produktów oświetleniowych wysokiej wydajności i jakości, takich jak lampy LED, w wysokości 10 mld sztuk. Przejście do energooszczędnego oświetlenia może być jedną z najbardziej znaczących krótkoterminowych inicjatyw ukierunkowanych na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED